Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Malta


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ministry for Justice, Culture and Local Government (justitsministeriet og ministeriet for kultur og lokalforvaltning)

30, Old Treasury Street
Valletta

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Dens rolle er at foretage en foreløbig behandling og evaluering af ansøgningen.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald herfor?

Ja, myndigheden vil oversætte eventuelle bilag. Legal Aid Malta Agency dækker gebyrer og tilknyttede udgifter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, der skal ikke betales nogen gebyrer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/05/2021