Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Malta


Kura iestāde var man palīdzēt nosūtīt pieteikumu uz citu ES valsti?

Tieslietu, kultūras un pašvaldību ministrija

30, Old Treasury Street
Valleta

Kāds ir palīdzību sniedzošās iestādes uzdevums?

Tās uzdevums ir veikt pieteikuma provizorisku apstrādi un novērtējumu.

Vai šī iestāde iztulkos pavaddokumentus, ja tas ir vajadzīgs pieteikumam? Ja jā, kas sedz izmaksas?

Jā, iestāde iztulko pavaddokumentus. Maltas Juridiskās palīdzības aģentūra sedz maksas un saistītos izdevumus.

Vai ir kādas administratīvās vai citas maksas, kas jāsedz, nosūtot pieteikumu uz ārvalstīm?

Nav jāsedz nekādas papildu maksas.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/03/2019