Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Šiaurės Airija

Grąžinti pirminį Išsaugoti PDF formatu

Toliau pateikti klausimai Šiaurės Airijos sistemai netaikytini.


Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

-

Koks yra padedančiosios institucijos vaidmuo?

-

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei tai būtina prašymui išsiųsti? Jei taip, kas už tai sumokės?

-

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

-


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/10/2019