Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Severna Irska


Vprašanja za ureditev na Severnem Irskem niso upoštevna.


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

-

Kakšna je vloga pomožnega organa?

-

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

-

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

-


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 15/10/2019