Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ако искът ми следва да се изпрати от настоящата държава до друга държава на ЕС - Холандия


Кой орган ще ми помогне да изпратя иск в друга държава от ЕС?

Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Хага

Телефон: 070-4142000
Факс: 070-4142001

Адрес на електронна поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@schadefonds.nl
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Пощенски адрес:
Postbus 71
NL-2501 CB
Хага

Каква е ролята на органа за помощ?

При поискване ще Ви изпратим формуляр на искова молба за съответния чуждестранен фонд. След като Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления получи от Вас попълнената искова молба и други съпътстващи документи, ние ще ги възложим за превод, ако е необходимо, и ще ги придвижим към съответния орган.

Ще преведе ли този орган съпътстващите документи към изходящия иск, ако има нужда от това? Ако да, кой плаща за това?

Нашият орган — Фондът за обезщетяване на жертвите на тежки престъпления — възлага превода на документите, ако е нужно, за своя сметка.

Има ли административни или други такси, които се заплащат при изпращане на исковата молба в чужбина?

Не.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/03/2019