Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Nederlandene


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Adresse:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@schadefonds.nl

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Efter anmodning kan Link åbner i nyt vindueSchadefonds Geweldsmisdrijven (erstatningsnævnet for voldsofre) sende dig en ansøgningsformular fra det relevante udenlandske organ. Så snart det nederlandske erstatningsnævn har modtaget det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle bilag, sørger den for en eventuel oversættelse og sender skemaet videre til den relevante myndighed.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis det er nødvendigt for behandlingen af ansøgningen? Hvem betaler i givet fald for det?

Det nederlandske erstatningsnævn får om nødvendigt dokumenterne oversat og afholder udgifterne hertil.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer ved fremsendelsen til udlandet?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/04/2020