Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Nederlandene


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Kneuterdijk 1
2514 EM
's-Gravenhage

Tlf.: +31 070-4142000
Fax: +31 070-4142001

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@schadefonds.nl
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Postadresse:
Postbus 71
2501 CB
's-Gravenhage

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Hvis du anmoder om det, sender vi dig et ansøgningsskema til den relevante udenlandske fond. Så snart Schadefonds Geweldsmisdrijven har modtaget det udfyldte ansøgningsskema og eventuelle bilag, sørger vi for en eventuel oversættelse og sender skemaet videre til den relevante myndighed.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Vores myndighed, Schadefonds Geweldsmisdrijven, sørger i givet fald for at oversætte dokumenterne og dækker omkostningerne hertil.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/03/2019