Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Juhul kui mu nõue saadetakse sellest riigist teise ELi riiki - Holland


Milline ametiasutus aitab mul saata nõude teise ELi riiki?

Vägivallakuritegude hüvitamise fond (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Aadress:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Telefon: 070-4142000
E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@schadefonds.nl

Postiaadress:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Millised on abistava ametiasutuse ülesanded?

Teie palvel saadab Lingil klikates avaneb uus akenvägivallakuritegude hüvitamise fond Teile hüvitise taotlemise vormi, mis tuleb esitada asjaomasele välisriigi fondile. Kui fond on saanud Teilt täidetud taotlusvormi ja täiendavad dokumendid, laseb ta need vajaduse korral tõlkida. Seejärel saadavad nad taotluse asjaomasele ametiasutusele.

Kas see asutus tõlgib tõendavad dokumendid teise keelde, kui see on nõutav? Kui tõlgib, siis kes selle eest maksab?

Vajaduse korral laseb vägivallakuritegude hüvitamise fond dokumendid omal kulul tõlkida.

Kas nõude välismaale toimetamise eest tuleb maksta haldus- või muid tasusid?

Ei.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/04/2020