Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vai mana prasība ir jāpārsūta no šīs valsts uz citu ES valsti - Nīderlande


Kura iestāde palīdzēs man nosūtīt prasību uz citu ES valsti?

Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
Hāga

Tālrunis: 070-4142000
Fakss: 070-4142001

E-pasts: Saite atveras jaunā logāinfo@schadefonds.nl
Tīmekļa vietne: Saite atveras jaunā logāhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Pasta adrese:
Postbus 71
NL-2501 CB
The Hague

Kāda nozīme ir iestādei, kas sniedz palīdzību?

Pēc pieprasījuma mēs nosūtīsim jums pieteikuma veidlapu, lai pieteiktos attiecīgajam ārvalstu fondam. Kad Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds būs saņēmis no jums aizpildīto veidlapu un visus pavaddokumentus, mēs tos vajadzības gadījumā pārtulkosim un nosūtīsim tos attiecīgajai iestādei.

Vai šī iestāde pārtulkos pamatojošos dokumentus, ja tas būs vajadzīgs attiecībā uz nosūtīto prasību? Ja tā ir, kurš par to maksās?

Mūsu iestāde — Vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fonds — vajadzības gadījumā pārtulkos dokumentus uz sava rēķina.

Vai tad, kad prasība tiek nosūtīta uz ārvalstīm, ir jāmaksā administratīva vai cita maksa?

Nē.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 18/03/2019