Dacă cererea mea urmează să fie trimisă din această țară în altă țară din UE - Ţările de Jos

Restaurare Salvează ca PDF

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.


Ce autoritate mă va ajuta să trimit cererea în altă țară din UE?

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Kneuterdijk 1
2514 EM
's-Gravenhage

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@schadefonds.nl
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Adresă poștală:
Postbus 71
2501 CB
's-Gravenhage

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

Autoritatea trimite solicitantului formularul de cerere. După ce primește formularul de cerere completat și documentele justificative, Schadefonds Geweldsmisdrijvense ocupă de traducerea acestora, dacă acest lucru este necesar, și le trimite autorității competente.

Autoritatea va traduce documentele justificative, în cazul în care este nevoie de acest lucru pentru soluționarea cererii? În caz afirmativ, cine plătește pentru traducere?

Schadefonds Geweldsmisdrijven se ocupă de traducerea documentelor, dacă acest lucru este necesar, și acoperă costurile aferente traducerii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este trimisă în străinătate?

Nu.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/03/2019