Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE - Olanda

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Liema awtorità ser tgħinni biex nibgħat talba f’pajjiż ieħor tal-UE?

Il-Fond għal Kumpens għal Reati Vjolenti (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
The Hague

Telefon: 070-4142000
Fax: 070-4142001

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@schadefonds.nl
Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Indirizz postali:
Postbus 71
NL-2501 CB
The Hague

X’inhu r-rwol tal-awtorità ta’ assistenza?

Aħna ser nibagħtulek formola ta’ applikazzjoni għall-fond barrani rilevanti fuq talba. Ladarba l-Fond għal Kumpens għal Reati Vjolenti jkun irċieva l-formola ta’ applikazzjoni mimlija u kwalunkwe dokument ta’ sostenn mingħandek, ser nittraduċuhom, jekk ikun meħtieġ, u ngħadduhom lill-awtorità kkonċernata.

Din l-awtorità ser tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk it-talba tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

L-awtorità tagħna, il-Fond għal Kumpens għal Reati Vjolenti, ser tieħu ħsieb it-traduzzjoni tad-dokumenti, jekk tkun meħtieġa, u tħallas għaliha hi stess.

Hemm spejjeż amministrattivi jew spejjeż oħrajn li għandhom jitħallsu meta t-talba tintbagħat barra mill-pajjiż?

Le.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 18/03/2019