Če bo moj zahtevek poslan iz te države v drugo državo EU - Nizozemska


Kateri organ mi bo pomagal zahtevo poslati v drugo državo EU?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Kneuterdijk 1
NL-2514 EM
The Hague

Telefon: 070-4142000
Telefaks: 070-4142001

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@schadefonds.nl
Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Poštni naslov:
Postbus 71
NL-2501 CB
The Hague

Kakšna je vloga pomožnega organa?

Na zahtevo vam bomo poslali obrazec vloge za zadevni tuj sklad. Ko bo Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj prejel izpolnjeni obrazec vloge in morebitna dokazila, bo po potrebi poskrbel za njihov prevod in jih posredoval zadevnemu organu.

Ali bo ta organ prevedel dokazila, če je to potrebno v zvezi z zahtevo, ki se pošilja? Če da, kdo to plača?

Sklad za odškodnino žrtvam nasilnih kaznivih dejanj po potrebi poskrbi za prevod dokumentov, in sicer na lastne stroške.

Ali je treba za pošiljanje zahteve v tujino plačati upravne ali druge pristojbine?

Ne.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 18/03/2019