Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Nederländerna


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Fonden för ersättning till offer för våldsbrott (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Adress :
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Tfn: 070-4142000
E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@schadefonds.nl

Postadress:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Fonden (Länken öppnas i ett nytt fönsterSchadefonds Geweldsmisdrijven) sänder ett ansökningsformulär för den relevanta utländska fonden till den som så begär. När fonden har fått tillbaka det ifyllda ansökningsformuläret och eventuella bifogade handlingar, ser den till att dessa vid behov översätts och vidarebefordrar dem sedan till berörd myndighet.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Fonden översätter vid behov handlingarna och står för kostnaderna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/04/2020