Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Polsko


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Tato informace není momentálně k dispozici.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenční orgán vám poskytne potřebné informace o tom, jak získat odškodnění, dá vám k dispozici vzor příslušného formuláře žádosti a pomůže vám s jeho vyplněním a poté jej bez prodlení zašle příslušnému rozhodujícímu orgánu v jiném členském státě EU.

Asistenční orgán spolupracuje s rozhodujícími orgány v ostatních členských státech EU, které prozkoumávají žádosti o odškodnění od osob, jejichž místo trvalého pobytu je v Polsku. V rámci spolupráce asistenční orgán na základě konzultace s osobami žádajícími o odškodnění poskytne další informace a dokumenty, vyslechne osoby uvedené asistenčními orgány a pomůže zorganizovat slyšení uvedených osob za využití technického vybavení, které umožňuje výslech na dálku.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Pokud je dokumenty zasílané rozhodujícím orgánům v jiných členských státech třeba přeložit, asistenční orgán rozhodne, zda se mají přeložit na náklady státní pokladny.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Za zaslání žádosti o odškodnění do zahraničí se neplatí žádný poplatek.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 11/03/2019