Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land - Portugal

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Vilken myndighet bistår mig med att sända en ansökan till ett annat EU-land?

Brottsofferkommissionen (CPV): Länken öppnas i ett nytt fönsterHttps://cpvcmj.pt/.

Vilken roll har biståndsmyndigheten?

Assência de Assestência ”i Portugal är kommissionen för skydd av brottsoffer (https://cpvc.mj.pt/Länken öppnas i ett nytt fönster) och har följande uppgifter:

  • Hjälper till att tillhandahålla den information som behövs för att fylla i ansökan/ansökan,
  • Översända framställningarna till myndigheten i den medlemsstat där brottet begicks,
  • Vägleda sökande om det krävs ytterligare handlingar,
  • Den ska anordna en utfrågning i händelse av att den beslutande myndigheten i en annan EU-medlemsstat anser det nödvändigt.

Översätter denna myndighet de styrkande handlingarna, om det behövs? Om ja, vem betalar för detta?

Handlingar ska lämnas in på portugisiska eller engelska. Vid behov ska CPPCV stå för utgifterna.

Finns administrativa eller andra avgifter som ska betalas när ansökan sänds utomlands?

Nej.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 27/08/2019