Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Portugalsko


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Odkaz se otevře v novém okně.Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC).

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenčním orgánem v Portugalsku je Komise pro ochranu obětí trestné činnosti, která plní následující funkce:

  • pomoc s poskytováním informací potřebných k vyplnění žádosti/nároku na náhradu škody,
  • postoupení žádosti rozhodujícímu orgánu členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán,
  • poradenství žadatelům, pokud jsou vyžadovány další dokumenty,
  • provedení výslechu, pokud to rozhodující orgán jiného členského státu EU považuje za nezbytné.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Dokumenty musí být podány v portugalštině a v angličtině. Pokud bude potřeba jejich překlad, náklady uhradí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti.

Je třeba uhradit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 13/09/2020