Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Paġna ewlenija
  • ...
  • ...
  • Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Moje roszczenie ma zostać przekazane z tego kraju do innego kraju UE - Portugalia

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Który organ pomoże mi wysłać wniosek do innego państwa członkowskiego UE?

Komisja ds. Ochrony Ofiar Przestępstw (cPCV): Link otworzy się w nowym oknieHttps: cpvc.mj.pt/.

Jaką rolę odgrywa organ pomocniczy?

„Assistência de Asstistência” w Portugalii to Komisja Ochrony Ofiar Przestępstw (https://cpvc.mj.pt/Link otworzy się w nowym oknie) i wykonuje następujące zadania:

  • Pomaga w dostarczeniu informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku/wniosku;
  • Przekazuje wnioski organowi decyzyjnemu państwa członkowskiego, w którym przestępstwo zostało popełnione;
  • Kierować osobami ubiegającymi się o wizę, jeżeli wymagane są dodatkowe dokumenty;
  • Organizuje ono przesłuchanie w przypadku, gdy organ decyzyjny w innym państwie członkowskim UE uzna to za konieczne.

Czy organ ten dokona tłumaczenia dokumentów na potwierdzenie roszczenia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w przypadku wniosku, który ma zostać przesłany dalej? Jeżeli tak, kto pokryje koszty?

Dokumenty należy złożyć w języku portugalskim lub angielskim. W razie konieczności wydatki ponosi cPCV.

Czy istnieją opłaty administracyjne lub inne należności, które należy uiścić w chwili przesłania wniosku za granicę?

Nie.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2019