Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Skotland

Dette land er i færd med at træde ud af EU.


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefon: 0044 0300 003 3601

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Vi bistår personer med bopæl i Det Forenede Kongerige, som er kommet til skade i et andet EU-land, med at søge erstatning fra det pågældende land.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Vi kan få oversat og betale for oversættelsen af eventuelle bilag.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Vi forlanger ikke gebyrer for vores tjenesteydelser, men vi betaler ikke omkostningerne ved at indgive en ansøgning, hvis dette gebyr opkræves af en anden medlemsstat.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 14/11/2019