Mogħdija tan-navigazzjoni

  • Paġna ewlenija
  • ...
  • ...
  • Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jekk it-talba tiegħi se tinbagħat minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor tal-UE - Skozja

Dan il-pajjiż huwa fi proċess ta’ tranżizzjoni biex joħroġ mill-UE.


Liema awtorità se tgħinni nippreżenta pretensjoni f'pajjiż ieħor tal-UE?

L-Awtorità dwar il-Kumpens tal-Inġurji Kriminali (CICA, Criminal Injuries Compensation Authority)

Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
G2 8JQ
Glasgow

Telefown: 0044 0300 003 3601

Sit Web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority

X'inhu r-rwol tal-awtorità tal-assistenza?

Aħna se ngħinu lir-residenti tar-Renju Unit imweġġgħin f’pajjiż ieħor tal-UE biex jitolbu kumpens minn dak il-pajjiż.

Din l-awtorità tittraduċi d-dokumenti ta’ sostenn, jekk il-pretensjoni li tkun qed issir tkun teħtieġ dan? Jekk iva, min iħallas għaliha?

Aħna nistgħu niksbu u nħallsu għat-traduzzjoni ta’ dokumenti ta’ sostenn.

Hemm spejjeż amministrattivi jew spejjeż oħrajn li jridu jitħallsu meta l-pretensjoni issir barra mill-pajjiż?

Aħna ma nieħdux flus għas-servizzi tagħna iżda mhux se nħallsu l-ispejjeż biex jitressaq rikors fejn din it-tariffa tiġi imposta minn pajjiż ieħor tal-UE.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 14/11/2019