Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU - Slovinsko


Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije (Ministerstvo spravedlnosti Republiky Slovinsko)
Župančičeva 3
Ljubljana

Tel.: +386 13695338
Fax: +386 13695306

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.gp.mp@gov.si
Internetová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mp.gov.si

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Ministerstvo spravedlnosti (jako asistenční orgán) odpovídá za spolupráci a výměnu informací mezi komisí (která rozhoduje o odškodnění), policií a příslušnými orgány jiných zemí a přispívá k nalezení vhodných řešení v přeshraničních případech (pokud je obětí cizinec v Republice Slovinsko nebo slovinský občan v cizině).

Ministerstvo spravedlnosti poskytne žadatelům základní informace o možnostech a podmínkách podávání žádostí o odškodnění v jiných členských státech EU a rovněž si za tímto účelem vyžádá informace od orgánů jiných členských států. Ministerstvo spravedlnosti je odpovědné také za přijímání a předávání žádostí v přeshraničních případech.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, náklady na překlad jsou hrazeny z rozpočtu Republiky Slovinsko.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne. Za žádosti, činnosti a rozhodnutí v řízeních o odškodnění podle zákona o odškodnění obětí trestných činů (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) se neplatí žádné poplatky.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 12/03/2019