Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ako će se moj zahtjev slati iz ove države u drugu državu EU-a - Slovenija


Koje će mi tijelo pomoći da pošaljem zahtjev drugoj državi članici EU-a?

Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefon: +386 1 369 53 38
Telefaks: +386 1 369 53 06

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorugp.mp@gov.si
Internetske stranice: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mp.gov.si

Koja je uloga pomoćnog tijela?

Ministarstvo pravosuđa (kao pomoćno tijelo) odgovorno je za suradnju i razmjenu informacija između Povjerenstva (koji odlučuje o naknadama), policije i nadležnih tijela drugih država te ono pomaže pronaći odgovarajuća rješenja u prekograničnim predmetima (ako je stranac žrtva u Republici Sloveniji ili je slovenski državljanin žrtva u inozemstvu).

Ministarstvo pravosuđa pruža podnositeljima zahtjeva osnovne informacije o mogućnostima i uvjetima potraživanja naknade u drugim državama članicama EU-a te u tu svrhu traži informacije i od tijela drugih država članica. Ministarstvo pravosuđa nadležno je i za primanje i prosljeđivanje zahtjeva u prekograničnim predmetima.

Hoće li to tijelo prevesti popratnu dokumentaciju bude li za to potrebe? Ako da, tko plaća troškove prevođenja?

Da, troškovi prevođenja plaćaju se iz proračuna Republike Slovenije.

Je li za slanje zahtjeva u inozemstvo potrebno platiti administrativne ili druge pristojbe?

Ne. Naknada se ne plaća za zahtjeve, tužbe i odluke u postupcima za naknadu štete u skladu sa Zakonom o naknadi štete za žrtve kaznenih djela (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019