Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Jeigu mano prašymas turi būti siunčiamas iš šios šalies į kitą ES šalį - Slovėnija


Kuri institucija padės man išsiųsti prašymą į kitą ES šalį?

Slovėnijos Respublikos teisingumo ministerija
Župančičeva 3
Ljubljana

Telefonas +386 1 369 53 38
Faksas +386 1 369 53 06

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasgp.mp@gov.si
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mp.gov.si

Kokios yra padedančiosios institucijos funkcijos?

Teisingumo ministerija (kaip padedančioji institucija) yra atsakinga už Komiteto (jis priima sprendimą dėl kompensacijos), policijos ir kitų šalių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą bei keitimąsi informacija ir padeda rasti tinkamus sprendimus tarpvalstybiniais atvejais (kai užsienietis yra nukentėjusysis Slovėnijos Respublikoje arba kai Slovėnijos pilietis yra nukentėjusysis užsienyje).

Teisingumo ministerija teikia pareiškėjams pagrindinę informaciją apie galimybes prašyti kompensacijos kitose ES valstybėse narėse bei kompensacijos suteikimo sąlygas ir šiuo tikslu taip pat prašo informacijos iš kitų valstybių narių institucijų. Teisingumo ministerija taip pat yra kompetentinga gauti ir persiųsti prašymus tarpvalstybiniais atvejais.

Ar ši institucija išvers patvirtinamuosius dokumentus, jei to reikia dėl siunčiamo prašymo? Jei taip, kas už tai sumokės?

Taip, vertimo išlaidas padengia Slovėnijos Respublika.

Ar reikia mokėti administracinius ar kitus mokesčius, kai prašymas siunčiamas į užsienį?

Ne. Prašymams, ieškiniams ir sprendimams procese dėl žalos atlyginimo pagal Įstatymą dėl kompensacijų nusikaltimų aukoms (Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj – ZOZKD) netaikomas joks mokestis.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 12/03/2019