Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land - Slovakiet


Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (justitsministeriet i Den Slovakiske Republik — Departementet for rehabilitering og kompensation)

Tlf.: +42 12 88 89 12 25
Fax: +42 12 88 89 15 79

E-mail: Link åbner i nyt vinduevictims@justice.sk
Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justice.gov.sk/

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det slovakiske justitsministerium oplyser ofre om gældende betingelser for at opnå kompensation i den medlemsstat, hvor den lovovertrædelse, der forårsagede legemsbeskadigelse, blev begået, og hvilke ansøgningsskemaer der skal anvendes for at ansøge om kompensation, og yder på anmodning herom bistand til at udfylde dem. Det slovakiske justitsministerium indgiver ansøgningerne.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald herfor?

Det slovakiske justitsministerium foretager ikke oversættelse af de nødvendige dokumenter. Ofrets land betaler for oversættelse og tilknyttede udgifter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 28/01/2020