Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Om min ansökan ska skickas från det här landet till ett annat EU-land

Information om hur man sänder in en ersättningsansökan


Den som fallit offer för ett brott utomlands (i ett EU-land där man inte bor) kan lämna in ansökan till biståndsmyndigheten i det land där man bor. Biståndsmyndigheten översätter och överför ansökan till beslutsmyndigheten i det land där brottet begicks. Beslutsmyndigheten ansvarar för att bedöma ansökan och utbetalningen av ersättningen.

Här finns information om hur går till väga för att få sin ansökan sänd från det land man bor i till det EU-land där brottet begicks. Enligt EU:s lagstiftning ansvarar det EU-land där brottet begicks för utbetalningen av ersättningen.

För att se hur man ska gå till väga ska man läsa den information som gäller för det land man bor i.

Välj relevant lands flagga för att läsa om vad som gäller i det landet.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 08/10/2020