Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

В коя държава-членка?


Представете си ситуация, в която се оказват в спор с даденa компания,професионално лице, вашия работодател, член от вашето семейство или друго лице във вашата държава или в чужбина. Ако усилията за решаването на спора по взаимно съгласие са се провалили, може да поискате да заведете  съдебно дело срещу другата страна. Но как да разберете към кой съд в коя държава-членка да се обърнете?


Ако вашият случай е с национално измерение, трябва просто да определите компетентния съд. Ако се обърнете към погрешния съд или съществува спор по въпроса за компетентността, рискувате производството значително да се забави или дори делото да бъде прекратено поради липса на компетентност.

Всички държави-членки имат различни правила за компетентност, които определят разпределението на компетентността сред съдилищата на тяхната територия.

Ако вашето съдебно дело е с международно или трансгранично измерение, трябва да определите както държавата-членка, така и кой съд е компетентен (притежава компетентност). Отговорът на тези въпроси може да има значителни последствия. Ако трябва да водите процес в чужбина, може да се наложи да се понесете допълнителни неудобства и разходи, например поради необходимостта да превеждате своите твърдения, да наемете адвокат в държавата-членка, в която се извършва производството, или да пътувате до съдебните заседания.

За помощ при определянето на компетентния съд за конкретно дело, използвайте инструмента за търсене на Европейския съдебен атлас по гражданскоправни въпроси. Той съдържа наименованията и адресите на всички съдилища в държавите-членки, които са компетентни по граждански и търговски дела (съдилища от първа инстанция, апелативни съдилища и т.н.) и географските райони, в които имат компетентност.

Вижте и другите раздели за:

- компетентност по граждански и търговски въпроси;

- компетентност по наказателноправни въпроси;

След като сте определили компетентната държава-членка и съда, можете да заведете дело в съда — за целта вижте раздела Как следва да се процедира?.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 27/04/2016