Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Oplysning om nationale faciliteter

Flere og flere domstole i medlemsstaterne bliver udstyret med videokonferenceudstyr, både selve retssalen og særlige lokaler til afhøring af vidner eller sagkyndige.


For at gøre det lettere for dommere, anklagere og retspersonalet at indhente praktiske oplysninger om, hvordan man gennemfører et retsmøde via en videokonference i en grænseoverskridende retssag, har medlemsstaternes justitsministerier udarbejdet information om, hvilken type videokonferenceudstyr der findes i domstolene, og hvor det er placeret. Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger. Der findes ingen oplysninger om udstyr i ministerier og fængsler.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/10/2020