Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Информация за националното оборудване

Съдилищата на държавите-членки във все по-голяма степен са оборудвани с устройства за видеоконферентна връзка, било то в съдебните зали, или в специални помещения за изслушване на свидетели или вещи лица.


С цел да се улеснят съдии, прокурори и служители на секретариата на съда при намирането на практическа информация, необходима за провеждането на изслушване чрез видеоконферентна връзка при трансгранично съдебно производство, министерствата на правосъдието на държавите-членки са предоставили информация за местонахождението и вида видеоконферентното оборудване, налично в съдилищата. Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна. Не е посочено оборудването, инсталирано в министерствата или затворите.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 06/10/2020