Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Πληροφορίες για τις εθνικές εγκαταστάσεις - Κροατία

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


Η εξέταση μαρτύρων στην Κροατία για τους σκοπούς διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου πραγματοποιείται μέσω διεθνούς (αμοιβαίας) δικαστικής αρωγής. Το ίδιο ισχύει και για τις εικονοτηλεδιασκέψεις, όταν ένα εθνικό δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος αλλοδαπής δικαστικής αρχής, διεξάγει την εξέταση μαρτύρων στην Κροατία και επιτρέπει τη μετάδοση της εν λόγω εξέτασης με βιντεοσύνδεση.

Νομικό πλαίσιο

  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων της 20 Απριλίου 1959 και τα δύο πρόσθετα πρωτόκολλα (από. 17 Μαρτίου 1978 Διεθνείς Συνθήκες αριθ. 4/99 και της 8 Νοεμβρίου 2001 Διεθνείς Συνθήκες αριθ. 4/07)
  • Νόμος περί διεθνούς δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (Narodne Novine (NN· Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 178/04)
  • Νόμος περί ποινικής δικονομίας (NN αριθ. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Η κεντρική αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων δικαστικής συνδρομής είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κροατίας, η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Διεθνούς και Δικαστικής Συνεργασίας, το Τμήμα Διεθνούς Νομικής Συνδρομής και Δικαστικής Συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας της κεντρικής αρχής

Alan Marinković
Service forInternational Legal Assistance and Judicial Cooperation in Criminal matters (Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνδρομής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις)

τηλ.: +385 1 3714203 ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAlan.Marinkovic@pravosudje.hr

Εγκαταστάσεις εικονοτηλεδιάσκεψης ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΣΕ PDF(189 Kb)EL


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/11/2020