Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Information om nationella faciliteter - Kroatien

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Förhör med vittnen i Kroatien för förfaranden som pågår vid en utländsk domstol genomförs genom en institution för internationell (ömsesidig) rättshjälp. Detta gäller även videokonferenser, där en nationell domstol, på begäran av en utländsk rättslig myndighet, genomför förhör med vittnen i Kroatien och tillåter att förhöret överförs via videolänk.

Rättslig ram

  • Europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål av den 20 april 1959 med båda tilläggsprotokollen (från 17 Mars 1978 Internationella fördrag nr 4/99 och av den 8 november 2001 Internationella fördrag nr 4/07)
  • Lag om internationell rättslig hjälp i brottmål (Narodne Novine (NN) nr 178/04)
  • Straffprocesslagen (NN nr 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Den centrala myndigheten för mottagande av framställningar om rättslig hjälp är Kroatiens justitieministerium, direktoratet för Europafrågor, internationellt och rättsligt samarbete, avdelningen för internationell rättshjälp och rättsligt samarbete med EU:s medlemsstater.

Kontaktperson för centralmyndigheten

Alan Marinković
Service for International Legal Assistance and Judicial Cooperation in Criminal Matters

tfn: +385 1 3714203
e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterAlan.Marinkovic@pravosudje.hr

Videokonferenser PDF(189 Kb)SV


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 30/11/2020