Faċilitajiet fil-pajjiżi tal-UE

Croatie

Contenu fourni par
Croatie

L-eżami ta’ xhieda fil-Kroazja għall-finijiet ta’ proċedimenti pendenti quddiem qorti barranija jsir permezz ta’ istituzzjoni ta’ għajnuna legali internazzjonali (reċiproka). Dan japplika wkoll għall-vidjokonferenzjar, fejn qorti nazzjonali, fuq talba ta’ awtorità ġudizzjarja barranija, twettaq l-eżami tax-xhieda fil-Kroazja u tippermetti li dik l-interrogazzjoni tiġi trażmessa permezz ta’ kollegament bil-vidjo.

Qafas legali

  • Il-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Assistenza Reċiproka f’Materji Kriminali tat-20 ta’ April 1959 biż-żewġ Protokolli Addizzjonali (minn. 17 Ta’ Marzu 1978 Trattati Internazzjonali Nru 4/99 u tal-8 ta’ Novembru 2001 Trattati Internazzjonali Nru 4/07)
  • L-att dwar l-Assistenza Legali Internazzjonali f’Materji Kriminali (Narodne Novine (NN; il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja) Nru 178/04)
  • L-att dwar il-Proċedura Kriminali (NN Nri 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14).

L-awtorità ċentrali biex tirċievi l-ittri rogatorji hija l-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Kroazja, id-Direttorat għall-Affarijiet Ewropej, il-Kooperazzjoni Internazzjonali u Ġudizzjarja, id-Dipartiment għall-Assistenza Legali Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja mal-Istati Membri tal-UE.

Persuna ta’ kuntatt tal-awtorità ċentrali


ServizzAlanMarinković għall-Assistenza Legali Internazzjonali u l-Kooperazzjoni Ġudizzjarja f’Materji Kriminali

telefown: +385 1 3714203
email: Alan.Marinkovic@pravosudje.hr

Faċilitajiet għall-vidjokonferenzi  PDF (189 Kb) MT

L-aħħar aġġornament: 30/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.