Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Информация за националното оборудване - Хърватия

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Разпитът на свидетели в Хърватия за целите на висящо производство пред чуждестранен съд се извършва чрез институция за международна (взаимна) правна помощ. Това се отнася и за видеоконферентните връзки, при които национален съд, по искане на чуждестранен съдебен орган, провежда разпит на свидетели в Хърватия и позволява разпитът да бъде предаден чрез видео връзка.

Правна рамка

  • Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. с двата допълнителни протокола (от 17 март 1978 г. Международни договори № 4/99 и от 8 ноември 2001 г. Международни договори № 4/07)
  • Закон за международната правна помощ по наказателноправни въпроси (Narodne Novine (NN; официален вестник на Република Хърватия) № 178/04)
  • Закон за наказателното производство (NN № 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Централният орган за получаване на съдебни поръчки е Министерството на правосъдието на Хърватия, Дирекцията по европейски въпроси, международно и съдебно сътрудничество, Отделът за международна правна помощ и съдебно сътрудничество с държавите — членки на ЕС.

Лице за контакт на централния орган


Службана АланМаринкович за международна правна помощ и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

тел.: + 385 1 3714203 Електронна
поща: Връзката отваря нов прозорецAlan.Marinkovic@pravosudje.hr

Видеоконферентно оборудване PDF ФАЙЛ(189 Kb)BG


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 30/11/2020