Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informacije o opremi u državama članicama - Hrvatska


Ispitivanje svjedoka u RH za potrebe postupka koji se vodi pred stranim sudom provodi se primjenom instituta međunarodne (uzajamne) pravne pomoći. To se odnosi i na ispitivanje video-konferencijskom vezom gdje domaći sud na zamolbu stranog pravosudnog tijela provodi ispitivanje svjedoka u RH i omogućuje prijenos tog ispitivanja video vezom.

Pravni okvir

  • Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. s oba dopunska protokola (od. 17. ožujka 1978. – "Narodne novine" Međunarodni ugovori br. 4/99 i od 8. studenoga 2001. "Narodne novine" Međunarodni ugovori br. 4/07)
  • Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima ("Narodne novine" broj 178/04)
  • Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Centralno tijelo za zaprimanje zamolnica za pravnu pomoć je Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Sektor za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju s državama članicama EU

Kontakt osoba centralnog tijela

Alan Marinković
Služba za međunarodnu pravnu pomoć i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima

tel: +385 1 3714203
e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruAlan.Marinkovic@pravosudje.hr

Oprema za videokonferencije PDF(189 Kb)en


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 30/11/2020