Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informacje o rozwiązaniach krajowych - Chorwacja

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?


Przesłuchanie świadków w Chorwacji do celów postępowania toczącego się przed sądem zagranicznym odbywa się za pośrednictwem instytucji międzynarodowej (wzajemnej) pomocy prawnej. Dotyczy to również wideokonferencji, w przypadku gdy sąd krajowy, na wniosek zagranicznego organu sądowego, przeprowadza przesłuchanie świadków w Chorwacji i pozwala na przekazanie tego przesłuchania za pomocą połączenia wideo.

Ramy prawne

  • Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1959 r. wraz z obydwoma protokołami dodatkowymi (od. 17 Marca 1978 r. Traktaty międzynarodowe nr 4/99 i z dnia 8 listopada 2001 r. Traktaty międzynarodowe nr 4/07)
  • Ustawa o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych (Narodne Novine (NN - Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji) nr 178/04)
  • Ustawa o postępowaniu karnym (NN nr 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17).

Organem centralnym odpowiedzialnym za przyjmowanie wniosków o pomoc prawną jest chorwackie Ministerstwo Sprawiedliwości, Dyrekcja do Spraw Europejskich, Dyrekcja ds. Współpracy Międzynarodowej i Sądowej, Departament ds. Międzynarodowej Pomocy Prawnej i Współpracy Sądowej z Państwami Członkowskimi UE.

Osoba wyznaczona do kontaktów w organie centralnym


Służbads. Międzynarodowej Pomocy Prawnej i Współpracy Sądowej w Sprawach KarnychAlanMarinković

tel.: +385 1 3714203
e-mail: Link otworzy się w nowym oknieAlan.Marinkovic@pravosudje.hr

Urządzenia wideokonferencyjne PDF(189 KB)PL


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 30/11/2020