Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informace o vnitrostátních zařízeních - Maďarsko


Maďarské soudy nedisponují stabilním videokonferenčním vybavením. V případě potřeby si však takové zařízení pronajímají.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 13/09/2019