Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Informācija par aprīkojumu dalībvalstīs

Arvien biežāk dalībvalstu tiesas tiek aprīkotas ar videokonferenču iekārtām vai nu sēžu zālēs vai speciālās liecinieku vai ekspertu nopratināšanai paredzētās telpās.


Lai tiesnešiem, prokuroriem un tiesas kancelejas darbiniekiem būtu vieglāk atrast nepieciešamo praktisko informāciju par iespējām pārrobežu procedūrās veikt nopratināšanas ar videokonferences palīdzību, dalībvalstu tieslietu ministrijas ir sagatavojušas informāciju par tiesās pieejamo videokonferenču aprīkojuma atrašanās vietu un veidu.

Šī informācija ir sniegta labajā pusē. To var izlasīt, izvēloties karodziņu.

Aprīkojums, kas uzstādīts ministrijās vai cietumos, nav aprakstīts.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 01/10/2015