Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Информация за националното оборудване - Словения

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?


В Словения на система от 1.5.2011 г. с 11 videokonferenčim оборудвани заседателни зали в окръжните съдилища, 11 центъра за социална работа институт на периодите на задържане в мирна, едно устройство се използва от полицейските сили. За видеоконферентна връзка в съдилища и социални центрове, които все още не разполагат с инсталирана система, съществуват и 3 мобилни устройства.

Словения редовно включва системите за видеоконференции в изпълняваните проекти за периода 2009-2013. Това означава, че проектите отговарят на условията за финансиране в размер на 85 % от Европейския социален фонд.

Това е много важна придобивка за словенската съдебна система, тъй като ще бъде активно използване на видеоконферентни системи улесняват разпитите на свидетели, експерти, деца, за пациенти в болници или домове за стари хора, затворници, както и други участници в процедурите на разстояние, най-големите икономии ще бъдат посочени в случаите на процедури с трансграничен елемент, когато изслушването е също така „сближаване“ на страните по делото или свидетели в чужбина, които следователно не се налага да пътува в чужбина в Словения на Съда да направят изявление или да бъдат изслушани, като това може да бъде осъществено чрез видеоконферентна връзка.

Vc_equipment_ver_ 1_si_en (32 Kb)PDFBG


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 26/11/2015