Informácie o vnútroštátnych nástrojoch - Slovinsko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;


V Slovinsku systému od roku 1.5.2011 s 11 videokonferenčim vybavenie zasadacích miestnostiach na okresných súdoch, v 11 strediskách sociálnej práce inštitútu väzby v pokojnej, jedno zariadenie na použitie policajnými silami. Pre ostatné súdy a strediská sociálnych služieb, ktoré ešte nedisponujú vlastným systémom, existujú aj 3 mobilných zariadení.

Slovinsko zahrnulo systematické využívanie videokonferenčných systémov medzi projekty, ktoré majú členské štáty realizovať v období 2009 – 2013. Tento projekt je oprávnený na 85 % financovanie z Európskeho sociálneho fondu.

Je to veľmi dôležitý prínos pre slovinský systém súdnictva, ktoré bude aktívne využívanie videokonferenčných systémov ahèili výsluch svedkov, odborníkov, detí, hospitalizovaných pacientov alebo domovoch dôchodcov, väzňov a ostatných účastníkov konania na diaľku, najväčšie úspory budú v prípade konaní s cezhraničným prvkom, ak je pojednávanie aj „upravené“ na účastníkov konania alebo svedkov v zahraničí, ktoré teda nie sú potrebné cestovať do zahraničia v Slovinsku na Súdny dvor, aby urobil vyhlásenie ani nebude vypočutý, ako to možno uskutočniť prostredníctvom videokonferencie.

Vc_equipment_ver_ 1_si_en (32 kB)PdfEN


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 26/11/2015