Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Information on national law (information sheets)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tietoa kansallisesta lainsäädännöstä


Luettelo Euroopan oikeudellisen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) laatimista tietosivuista, joissa käsitellään sekä kansallisia että kansainvälisiä ja EU:n tason menettelyjä


Verkosto laatii ja päivittää tietosivuja unionin ja jäsenvaltioiden sekä kansainvälisen tason säännöksistä ja menettelyistä. Tietoihin voi tutustua maksutta. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset päivittävät tietoja säännöllisesti, ja verkoston kansalliset yhteyshenkilöt vastaavat päivitysten koordinoinnista.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Last update: 20/05/2019