Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sadržinahr_text of the directive

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se žele uvesti pravila Europske unije (EU) kako bi se osiguralo da su sudski nalozi dovoljno učinkoviti da zaustave povrede štetne za kolektivne interese potrošača.

KLJUČNE TOČKE

 • Cilj je sudskih naloga zaustaviti ili zabraniti povrede koje su suprotne kolektivnim interesima potrošača. Usklađivanje zakonodavstva, koje se provodi ovom direktivom, omogućuje povećanje učinkovitosti tih sudskih naloga i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
 • Sudski nalozi u pitanju uključuju one koji se odnose na Poveznica se otvara u novom prozorupotrošački kredit, Poveznica se otvara u novom prozorupaket putovanja,Poveznica se otvara u novom prozorunepoštene ugovorne odredbe u ugovorima sklopljenima s potrošačima, Poveznica se otvara u novom prozoruugovore na daljinuiPoveznica se otvara u novom prozorunepoštena djelovanja prema potrošaču. Potpun popis direktiva u pitanju može se naći u Prilogu I. Direktivi 2009/22/EZ.
 • Izdavanje sudskih naloga može rezultirati:
  • prestankom ili zabranom povrede, prema potrebi i u skraćenom postupku;
  • otklanjanjem daljnjih posljedica povrede, posebice objavom odluke;
  • izricanjem kazne tuženiku kako bi postupao u skladu s odlukom ograničavajući ih na plaćanje kazne.
 • Ne dovodeći u pitanje propise međunarodnog privatnog prava, obično je primjenjivo ili pravo zemlje u kojoj je počinjena povreda ili zemlje u kojoj ona proizvodi učinke.
 • Subjekti koji su ovlašteni pokrenuti postupak imaju legitimni interes u osiguravanju poštovanja kolektivnih interesa potrošača i neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. To je slučaj za neovisna javna tijela koja su izričito zadužena za zaštitu kolektivnih interesa potrošača ili organizacije za zaštitu potrošača. Poveznica se otvara u novom prozoruPopis tih subjekata objavila je Poveznica se otvara u novom prozoruEuropska komisija2016. godine.
 • Popis subjekata koji su ovlašteni pokrenuti postupak u slučaju povreda unutar EU-a utvrđuje Komisija, a on se objavljuje u Službenom listu Europske unije. U tom slučaju, kvalificirani subjekti uvršteni u popis trebali bi biti sposobni pokrenuti postupak pred pravnim ili upravnim tijelom zemlje EU-a u kojoj je došlo do povrede.
 • Zemlja EU-a u kojoj se pokreće postupak može odlučiti jesu li potrebne prethodne konzultacije među stranama, u prisutnosti kvalificiranog subjekta iz te zemlje ili bez njegove prisutnosti. Ako se povreda nastavi dulje od dva tjedna od primitka zahtjeva za konzultacije, trenutačno se može pokrenuti postupak za dobivanje sudskog naloga.
 • Godine 2011. provedena je Poveznica se otvara u novom prozorustudija o primjeni Direktive 2009/22/EZ kojom se koristilo u pripremi Poveznica se otvara u novom prozoruizvješća Komisije objavljenog 2012. godine.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 29. prosinca 2009. Direktiva je Poveznica se otvara u novom prozorukodifikacija Poveznica se otvara u novom prozoruDirektive 98/27/EY koja je u nacionalno pravo trebala biti uključena do 1. siječnja 2001.

POZADINA

Za više informacija pogledajte:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Poveznica se otvara u novom prozoru2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (kodificirana verzija) (SL L 110, 1.5.2009., str. 30.–36.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2009/22/EZ uključene su u originalni tekst. Ovaj Poveznica se otvara u novom prozorupročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača (Poveznica se otvara u novom prozoruCOM(2012) 635 final, 6.11.2012.)

Poveznica se otvara u novom prozoruPreporuka Komisije od 11. lipnja 2013. o zajedničkim načelima za kolektivne mehanizme sudskih naloga i pravne zaštite u državama članicama koji se odnose na povrede prava dodijeljenih prema pravu Unije (SL L 201, 26.7.2013., str. 60.–65.)

Poveznica se otvara u novom prozoruObavijest Komisije u pogledu članka 4. stavka 3. Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, kojom se kodificira Direktiva 98/27/EZ u pogledu subjekata kvalificiranih za pokretanje postupka u skladu s člankom 2. te Direktive (SL C 361, 30.9.2016., str. 1.–55.)

Poveznica se otvara u novom prozoruIspravak Obavijesti Komisije u pogledu članka 4. stavka 3. Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, kojom se kodificira Direktiva 98/27/EZ u pogledu subjekata kvalificiranih za pokretanje postupka u skladu s člankom 2. te Direktive (SL C 367, 6.10.2016., str. 6.).


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 08/08/2018