Platební neschopnost

Jestliže se společnost nebo podnikatel dostane do finančních potíží nebo nemůže splácet své dluhy, je k řešení takové situace v každé zemi k dispozici zvláštní řízení, jež se vztahuje na všechny věřitele (osoby, které mají pohledávku za dlužníkem).

Insolvenční řízení se liší v závislosti na svých cílech:

Společnosti

  • Pokud společnost lze zachránit nebo je-li podnik životaschopný, je možné dluhy restrukturalizovat (obvykle po dohodě s věřiteli). Cílem je zachránit podnik a zachovat pracovní místa.
  • Pokud podnik nelze zachránit, musí dojít k likvidaci společnosti (společnost „zbankrotuje“).

Podnikatelé

  • Zpravidla mohou podat návrh na zahájení řízení, jehož součástí je nařízení splátkového kalendáře dluhu a prominutí dluhu po uplynutí přiměřené lhůty (obvykle 3 roky). Tím se předejde osobnímu bankrotu a podnikatel může v budoucnu znovu začít podnikat.

Ve všech případech platí, že jakmile dojde k formálnímu zahájení řízení, věřitelé již nemohou uplatňovat své pohledávky individuální žalobou. Cílem je zajistit stejné podmínky pro všechny věřitele a ochránit majetek dlužníka.

Aby věřitelům mohly být pohledávky uhrazeny, musí je prokázat buď soudu nebo orgánu, který je zodpovědný za reorganizaci nebo likvidaci majetku dlužníka (zpravidla správce nebo likvidátor). Ve zvláštních případech může takto učinit sám dlužník.

Přeshraniční insolvenční řízení (právní předpisy EU)

Případy insolvence zahrnující společnosti nebo podnikatele, jejichž činnost, majetek nebo podnikání pokrývá několik zemí, lze řešit podle právních předpisů EU – zejména nařízení 2015/848 (viz informační přehled).

Formuláře uvedené v nařízení 2015/848

Vnitrostátní řízení

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkaz

Konkurzní a insolvenční rejstříky

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.