Registri nesolventnosti

Sve države članice EU-a imaju registre nesolventnosti i stečaja o kojima možete pronaći informacije. Ti su registri u procesu povezivanja koji će omogućiti njihovo pretraživanje iz središnje točke.


Registri nesolventnosti

U njima se bilježe, analiziraju i pohranjuju podaci o nesolventnosti koji se potom stavljaju na raspolaganje javnosti u različitim oblicima (ovisno o zemlji).

 • Zemlje s namjenskim registrima objavljuju podatke o svim fazama stečajnog postupka i o strankama u postupku.
 • U zemljama koje upotrebljavaju druge registre situacija je raznolikija. Pojedine zemlje objavljuju samo ime i status poduzeća, dok druge uključuju podatke o svim fazama postupka.
Podaci o nacionalnim registrima

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Pretraživanje na jednome mjestu

Na poveznici u nastavku možete na svim Poveznica se otvara u novom prozoruslužbenim jezicima EU-a u nacionalnim registrima tražiti:

 • podatke i dokumente o stečajnom postupku
 • dokumente povezane s dužnicima.

Pretraživanje nacionalnih registara

Podaci i dokumenti koji se nalaze u tim registrima trebali bi biti dostupni besplatno.

Ovom uslugom trenutačno nisu obuhvaćene sve države članice EU-a. Taj bi nedostatak trebao biti uklonjen do sredine 2019., kada istječe rok utvrđen revidiranom Uredbom o stečajnom postupku za uspostavu sustava povezivanja nacionalnih registara nesolventnosti u cijeloj Uniji putem europskog portala e-pravosuđe. Taj će budući sustav povezivanja sadržavati unaprijed određeni skup podataka („obvezni podaci”) o stečajnom postupku neovisno o državi EU-a u kojoj je pokrenut.

Druge poveznice

Nesolventnost


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 20/05/2019

Registri nesolventnosti - Estonija

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ovaj list daje pregled informacija o nelikvidnosti koje se čuvaju u estonskom trgovačkom registru.


Registri nesolventnosti

Koje informacije o nelikvidnosti su dostupne u Estoniji?

Estonija nema zaseban registar nelikvidnosti. Međutim, Poveznica se otvara u novom prozoruestonski trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada sadržavaju informacije o stečaju pravnih osoba i samozaposlenih osoba. Informacije o izjavama o stečajnom postupku pravnih i fizičkih osoba moguće je također pronaći u službenoj elektroničkoj publikaciji Ametlikud Teadaanded (Službene objave), u kojoj se također objavljuju obavijesti o stečaju i stečajnim postupcima.

U estonski trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada unose se sljedeće informacije na temelju sudske presude:

 • poništenje stečajnog postupka bez proglašenja stečaja,
 • izjave o stečajnom postupku zajedno s imenom i osobnom identifikacijskom šifrom stečajnog upravitelja, kao i napomena u kojoj se navodi da on ili ona zastupaju društvo,
 • poništenje izjave o stečajnom postupku zajedno s unosom koji dokazuje kontinuiranu aktivnost društva,
 • poništenje izjave o stečajnom postupku i brisanje društva iz registra,
 • okončanje stečajnog postupka i brisanje društva iz registra ili nastavak aktivnosti društva,
 • nagodba i rok za nagodbu uz unos koji dokazuje kontinuiranu aktivnost,
 • poništenje nagodbe i ponovno pokretanje postupka za proglašenje stečaja uz napomenu da društvo zastupa stečajni upravitelj,
 • završetak nagodbe kada rok za nju istekne i razrješavanje stečajnog upravitelja s dužnosti.

Detaljne informacije o zabrani trgovine koja je izrečena dužniku ili osobi ovlaštenoj da ga zastupa ili o zabrani obavljanja poslovnih aktivnosti izrečenoj toj osobi ne unose se u registar.

Estonski trgovački registar sadržava sljedeće informacije o pravnim osobama u stečaju:

 • naziv pravne osobe,
 • šifra registra,
 • adresu,
 • ime stečajnog upravitelja,
 • ime člana upravnog odbora,
 • datum stečajnog naloga/presude i broj naloga ili građanskog predmeta.

Je li pristup informacijama o nelikvidnosti besplatan?

Podacima iz registra može se pristupiti na Poveznica se otvara u novom prozoruregistarskim odjelima, Poveznica se otvara u novom prozoruonline i u Poveznica se otvara u novom prozoruuredima javih bilježnika. Pristup podacima koji se čuvaju u trgovačkom registru i registru neprofitnih udruga i zaklada te dokumentima spisa besplatan je u registarskim odjelima.

Za online pretraživanja koja se odnose na pravne osobe, samozaposlene osobe i podružnice stranih društava, za informacije o sudskim postupcima ili za pristup podacima s kartice registra (uključujući povijesne podatke) ne naplaćuje se pristojba. Međutim, pristojba se naplaćuje za sva druga pretraživanja, uključujući povijesne podatke s kartice registra i pristup godišnjim izvješćima, statutima i drugim dokumentima. Iznosi koji se naplaćuju za korištenje računalnih podataka u trgovačkom registru utvrđeni su u Poveznica se otvara u novom prozoruuredbi ministra pravosuđa.

Za pregledavanje podataka iz registra i dokumenata spisa u uredu javnog bilježnika naplaćuje se pristojba. Pristojbe su određene Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o javnobilježničkim pristojbama.

Pristup službenoj elektroničkoj publikaciji Poveznica se otvara u novom prozoruAmetlikud Teadaanded (Službene objave) je besplatan.

Detaljne informacije o zabrani trgovine objavljuju se i može im se pristupiti besplatno Poveznica se otvara u novom prozoruonline.

Kako pretraživati informacije o nelikvidnosti

U informacijskom sustavu trgovačkog registra (e-poslovnom registru) možete pretraživati pravne osobe ili samozaposlene osobe po nazivu tvrtke, imenu ili šifri registra. Status pravne osobe ili samozaposlene osobe označuje je li ta fizička ili pravna osoba u stečaju.

Povijest usluge pružanja informacija o nelikvidnosti

Estonska usluga pružanja informacija o nelikvidnosti dostupna je od 1. rujna 1995.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 03/08/2017

Registri nesolventnosti - Grčka

Grčka nema elektroničnih stečajnih registara. Digitalizacija baza podataka i elektroničkih sučelja trenutačno je u pripremi.


Registri nesolventnosti

Što grčki stečajni registar nudi?

Prema grčkom zakonodavstvu, stečajni postupci su:

 • bankrot (članci od 1. do 61. Zakona 3588/2007, članak 13. stavci od 1. do 4. Zakona 4013/2011, članak 22. stavak 1. Zakona 4055/2012);
 • posebna likvidacija s nastavkom poslovanja (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (članak 106. točka (k) Zakona 3588/2007, članak 12. Zakona 4013/2011);
 • predstečajna nagodba (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (članci od 70. do 101. zakona 3588/2007, članak 22. stavak 2. Zakona 4055/2012, članak 116. stavak 3. i 234. stavci od 1. do 3. Zakona 4072/1012);
 • plan restrukturiranja (članci od 109. do 123. Zakona 3588/2007, članak 34. stavak 1. Zakona 3858/2010);
 • pojednostavljeni postupak za manje bankrote (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (članci 162. i 163. Zakona 3588/2007);

Lokalni općinski građanski sudovi (ειρηνοδικεία) nadležni su za vođenje predmeta i donošenje odluka o zahtjevima u pogledu bankrota fizičkih osoba.

Lokalni prvostupanjski sudovi (πρωτοδικεία) odgovorni su za vođenje predmeta i izdavanje odluka o zahtjevima u pogledu bankrota trgovačkih društava (προσωπικές εταιρίες), komanditnih društava (ετερόρρυθμες εταιρίες), općih partnerskih društava (ομόρρυθμες εταιρίες), privatnih poduzeća (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), društva s ograničenom odgovornošću (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), javna dionička društva (ανώνυμες εταιρίες), europskih trgovačkih i zadružnih društava.

Opći trgovački registar (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) u lokalnoj gospodarskoj komori nadležan je za izdavanje potrebnih certifikata koji se odnose na stečajni postupak.

Je li pristup grčkom stečajnom registru besplatan?

Ne postoji takva mogućnost.

Kako pretražiti grčki stečajni registar?

Povijest grčkog stečajnog registra


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 03/07/2019

Registri nesolventnosti - Španjolska

Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

U Španjolskoj je Registro Público Concursal (Javni registar nesolventnosti) uspostavljen Kraljevskim ukazom br. 3/2009 i zamijenit će sadašnji Registro Público de Resoluciones Concursales (Javni registar odluka o nesolventnosti). Javni registar nesolventnosti objavljivat će odluke u stečajnim postupcima.


Registri nesolventnosti


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2017

Registri nesolventnosti - Hrvatska


Registri nesolventnosti

Nacionalni Registar nesolventnosti je javno dostupan elektronički registar kojim se unaprjeđuje pružanje informacija relevantnim vjerovnicima i sudovima o pokrenutim postupcima u slučaju nesolventnosti te sprječava pokretanje paralelnih postupaka u slučaju nesolventnosti.

Ministarstvo pravosuđa je 26. lipnja 2018. godine završilo prvu fazu projekta pod nazivom „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe“ djelomično financiranog u okviru programa Europske komisije „Instrument za povezivanje Europe“ (Connecting Europe Facility in the field of trans-european telecommunication networks: CEF-TC-2016-2: European e-Justice Portal) u koji se Republika Hrvatska prijavila u konzorciju s Njemačkom, Francuskom, Italijom i Rumunjskom.

Prioritet CEF-a je financiranje i implementacija e-usluga nužnih za komunikaciju unutar sustava međusobne povezanosti stečajnih registara.

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar nesolventnosti

Registar nesolventnosti uspostavljen je u skladu s Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti.

Podaci u Registru nesolventnosti osvježavaju se najmanje jednom dnevno i obuhvaćaju:

 • predstečajne i stečajne postupke za koje je rješenje o otvaranju doneseno najranije s 1. rujna 2015. godine
 • postupke stečaja potrošača u kojima je rješenje o otvaranju postupka doneseno najranije s 1. siječnja 2016. godine.

Svi podaci Registra u nadležnosti su sudova kod kojih se vodi postupak.

U drugoj fazi projekta Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe osigurat će se  međusobna povezanost nacionalnih registara nesolventnosti putem europskog portala e-pravosuđe.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2018

Registri nesolventnosti - Latvija

Izvorna jezična inačica ove stranice latvijski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


Registri nesolventnosti

Što nudi latvijski stečajni registar?

U Poveznica se otvara u novom prozorulatvijskom stečajnom registru pružaju se informacije o:

 • stečajnim upraviteljima
 • stečajnim postupcima protiv fizičkih i pravnih osoba
 • postupcima pravne zaštite
 • izvansudskim postupcima pravne zaštite
 • statističkim podacima.

Stečajni registar dostupan je svima, a njegova je evidencija pouzdana. U nadležnosti je Poveznica se otvara u novom prozoruRegistra poduzeća Republike Latvije.

Je li pristup latvijskom stečajnom registru besplatan?

Da, podacima iz latvijskoga stečajnog registra može se pristupiti besplatno, no naknada se plaća ako pojedini građanin želi da mu se podaci dostave u obliku isprave.

Kako biste iz Registra poduzeća ishodili izjavu ili drugu ispravu s osobnim identifikacijskim brojem dužnika (fizičke osobe) ili stečajnog upravitelja, svoj zahtjev uputite Registru poduzeća ili elektronički na portalu Poveznica se otvara u novom prozoruLatvija.lv.

Kako pretraživati latvijski stečajni registar?

Stečajni upravitelji

Taj odjeljak sadržava podatke o stečajnim upraviteljima, to jest:

 • ime
 • prezime
 • službenu adresu i podatke za kontakt
 • broj potvrde
 • datum isteka valjanosti potvrde.

Podaci o stečajnim upraviteljima čije su potvrde istekle dostupni su u arhivskoj evidenciji Poveznica se otvara u novom prozoruVēsturiskie dati. Na poveznici „Izziņa” dostupni su svi podaci koji se vode o pojedinim stečajnim upraviteljima u latvijskom stečajnom registru.

Pretraživanje

Podatke iz stečajnog registra o pojedinom subjektu (fizičkoj ili pravnoj osobi) možete pretraživati u odjeljku Meklēt. Podaci se mogu filtrirati prema sljedećim kriterijima:

 • matičnom broju (za pravne osobe) ili identifikacijskom broju (za fizičke osobe)
 • imenu ili funkciji
 • području nadležnosti
 • razdoblju pokretanja postupka
 • vrsti postupka (stečajni postupak, postupak pravne zaštite, izvansudski postupak pravne zaštite)
 • prirodi postupka (lokalni, prekogranični prvostupanjski, prekogranični drugostupanjski).

Rezultati pretraživanja prikazuju se s poveznicom „Uzņēmumu reģistra izziņa” gdje su dostupni svi podaci iz stečajnog registra o pojedinom subjektu, uključujući skenirane isprave s obavijestima stečajnih upravitelja o sastancima vjerovnika i dnevnom redu.

Glasnik

Prikaz evidencije iz stečajnog registra na određeni datum dostupan je u odjeljku Žurnāls. Automatski je prikazana evidencija dana. Upotrebom kalendara moguć je prikaz evidencije unesene na druge datume ili upotrebom pododjeljka Mēneša žurnāls moguće je filtriranje evidencije po mjesecu. Svaki upis sadržava poveznicu („Izziņa”) na detaljne podatke o pojedinim stečajnim postupcima.

Statistika

Taj odjeljak sadržava razne statističke podatke u vezi sa stečajnim postupcima i postupcima pravne zaštite. Poveznica „Uzņēmumu reģistra izziņa” sadržava sve podatke koji se o pojedinom subjektu vode u stečajnom registru.

Povijest latvijskog stečajnog registra

U registru se vode podaci od 1. siječnja 2008.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruDodatne informacije o latvijskom stečajnom registru

Poveznica se otvara u novom prozoruDržavna agencija za stečajno upravljanje


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2018

Registri nesolventnosti - Luksemburg

Luksemburg ne raspolaže registrima za slučaj nesolventnosti.


Registri nesolventnosti

Postoje li u Luksemburgu registri nesolventnosti?

Luksemburg ne raspolaže registrima nesolventnosti. Sudovi koji proglašavaju stečajeve prijavljuju ih poslovnom registru (Registre de commerce et des sociétés (RCS)), koji te podatke unosi u svoju bazu podataka.

Je li uvid u popis subjekata u stečaju u Luksemburgu besplatan?

Popis proglašenih stečajeva objavljuje se mjesečno u službenom listu Mémorial B - Recueil administratif et economique, a besplatan uvid omogućen je na Poveznica se otvara u novom prozoruLegiluxu, pravosudnom portalu Luksemburga.

Osim toga, RCS na Poveznica se otvara u novom prozorusvojem web-mjestu pod rubrikom „Pregled – statistike pohranjenih dokumenata” stavlja besplatno na raspolaganje javnosti statistički modul kojim se u određenom mjesečnom razdoblju upućuje na presude o proglašenju stečaja koje su bile pohranjene u RCS-u. Te su informacije dostupne u obliku popisa pohranjenih dokumenata. Preuzimanje tih informacija omogućeno je i u obliku obične sekvencijalne datoteke.

Kako pretraživati informacije o stečajevima u Luksemburgu?

Prvi način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta poslovnog registra (Poveznica se otvara u novom prozoruRCS) po nazivu (ili dijelu naziva) ili broju registracije upisane osobe.

Pretraživač na web-mjestu tada prikazuje popis naziva koji odgovaraju traženom unosu.

Odabirom naziva jedne od prikazanih osoba, besplatno se prikazuju sljedeće osnovne informacije:

 • broj upisa u RCS
 • datum registracije
 • naziv
 • pravni oblik
 • adresa sjedišta
 • popis dokumenata pohranjenih od 2003.
 • i informacija o tome je li osoba u stečaju.

Drugi način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta poslovnog registra (Poveznica se otvara u novom prozoruRCS) pod rubrikom „Pregled – statistike pohranjenih dokumenata”, s pomoću statističkog modula kojim se u određenom mjesečnom razdoblju upućuje na presude o proglašenju stečaja koje su bile pohranjene u RCS-u.

Treći način: Može se izvršiti pretraživanje preko web-mjesta Poveznica se otvara u novom prozoruOdvjetničke komore Luksemburga pod rubrikom „Stečajevi” po nazivu društva, datumu donošenja presude o proglašenju stečaja i imenu stečajnog upravitelja.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruOdvjetnička komora Luksemburga


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 10/01/2020

Registri nesolventnosti - Poljska

Ovaj odjeljak sadržava kratak uvod o poljskom Stečajnom registru.


Registri nesolventnosti

Što sadržava poljski Stečajni registar?

Web-mjesto Poveznica se otvara u novom prozorupoljski Stečajni registar [rejestr podmiotów w upadłości] smatra se dijelom Nacionalnog sudskog registra [Krajowy Rejestr Sądowy]. U njemu su sadržane iste vrste podataka o poduzećima koje su obično sadržane u Nacionalnom sudskom registru te pojedinosti o:

 • poduzećima,
 • zakladama,
 • udrugama,
 • drugim subjektima koji su proglasili stečaj.

U registru su dostupni i podaci o datumima i konkretnom sadržaju prijedloga za proglašenje stečaja.

Stečajnim registrom upravlja Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Poljske, koje ga i održava, a informacije koje sadržava dostupne su na poljskom i dijelom na engleskom jeziku.

Je li pristup poljskom Stečajnom registru besplatan?

Da, pristup Registru je besplatan.

Kako pretraživati poljski Stečajni registar

Od 1. travnja 2009. poljski Stečajni registar sadržava novi alat za pretraživanje, kojim se omogućuje pretraživanje po subjektima u stečaju i po drugim pojmovima.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 10/02/2017

Registri nesolventnosti - Portugal

Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ova stranica pruža kratak uvid u portugalski registar stečajeva.


Registri nesolventnosti

Što obuhvaća registar stečajeva?

Elektronički Poveznica se otvara u novom prozoruregistar stečajeva obuhvaća sljedeće informacije:

 • broj predmeta stečaja,
 • identifikacijsku oznaku suda na kojem se vodio stečajni predmet,
 • identifikacijsku oznaku osobe u stečaju,
 • identifikacijsku oznaku stečajnog upravitelja,
 • vremenski rok za ulaganje pritužbi,
 • datum proglašenja stečaja.

Elektronički registar pruža detaljne informacije povezane sa stečajnim predmetima (vidi ispod).

Plaća li se naknada za pregledavanje portugalskog registra stečajeva?

Ne, pregled registra stečajeva besplatan je.

Propisi povezani s registrom stečajeva

Portugalski registar stečajeva reguliran je člankom 38. Zakona o stečaju i oporavku poduzeća (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) donesenom Uredbom sa zakonskom snagom br. 53/2004 od 18. ožujka 2004., s važećim izmjenama i dopunama Zakona br.16/2012 od 20. travnja 2012.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 15/11/2013

Registri nesolventnosti - Slovenija

Na ovoj stranici predstavljen je slovenski stečajni registar. Informacije o pregledu i objavi slovenskog postupka koji se pokreće zbog insolventnosti objavljene su na Internetu.


Registri nesolventnosti

Koji su podaci u slovenskom stečajnom registru?

U zbirci podataka Poveznica se otvara u novom prozorue-INSOLV nalaze se informacije o pregledu postupaka zbog insolventnosti. U njoj su dostupni i sljedeći podaci o postupcima zbog insolventnosti:

 • neki identifikacijski podaci o insolventnom dužniku,
 • sud koji vodi postupak i broj predmeta,
 • neki identifikacijski podaci o upravitelju postupka zbog insolventnosti,
 • početak postupka, istek roka za prijavu potraživanja i podaci o drugim procesnim radnjama u postupku,
 • u stečajnom postupku također podaci o vrijednosti stečajne mase i udjelima isplata vjerovnicima.

Baza podataka Poveznica se otvara u novom prozorue-Objave osigurava pristup:

 • svim sudskim odlukama i spisima izdanima u sudskim postupcima zbog insolventnosti, osim odluka o utjerivanju stalnih primanja, odluka o zapljeni financijskih sredstava, odluka o prekidu daljnjih utjerivanja stalnih primanja ili zapljeni financijskih sredstava;
 • obavijestima o početku postupka, obavijestima o raspisu poziva i drugim obavijestima ili pozivima na glasovanje koje u skladu sa zakonom izdaje sud;
 • svim zapisnicima o pozivima i sjednicama vjerovničkog odbora;
 • izvješću upravitelja i priloženim dokumentima;
 • u postupku prisilnog poravnanja, također izvješćima insolventnog dužnika i priloženim dokumentima;
 • popisima pokušaja utjerivanja;
 • podnescima stranaka u postupku i drugim sudskim spisima koja se moraju objaviti;
 • u stečajnom postupku također svim raspisima javnih dražbi i pozivima na dostavljanje ponude u vezi s unovčavanjem stečajne mase.

Popis svih upravitelja i postupaka pokrenutih zbog insolventnosti kojima se bave dostupan je i u bazi podataka e-Objave. Popisi se svakodnevno ažuriraju.

Vlasnik i upravitelj obiju baza podataka jest AJPES odnosno Poveznica se otvara u novom prozoruAgencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge.

Je li pristup slovenskom stečajnom registru besplatan?

Da, pristup je besplatan. Na internetskoj stranici AJPES potrebna je prijava korisnika te ishođenje korisničkog imena i lozinke.

Pretraživanje slovenskog stečajnog registra

Obje baze podataka, uključujući pretraživače, samo su na slovenskom jeziku. Pretraživanje podataka i dokumenata o postupku zbog insolventnosti nad pravnim osobama i privatnicima omogućeno je prema svim raspoloživim kriterijima pretraživanja, dok je pretraživanje podataka i dokumenata o potrošačima (fizičkim osobama koje nisu privatnici) zbog zaštite osobnih podataka omogućeno samo prema određenim kombinacijama podataka.

Baza podataka Poveznica se otvara u novom prozorue-Objave omogućuje pretraživanje dokumenata objavljenih u vezi s postupcima zbog insolventnosti. Omogućeno je pretraživanje objavljenih dokumenata prema:

 • tipu dužnika (pravna osoba, fizička osoba),
 • tipu postupka (stečaj, prisilno poravnanje…),
 • tipu dokumenta,
 • dužniku (pretraživanje prema nazivu, poreznom broju ili identifikacijskom broju),
 • pravnoorganizacijskom obliku (dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću…),
 • referentnom broju,
 • sudu,
 • datumu radnje ili objave dokumenta. Rezultati pretraživanja razvrstavaju se prema datumu objave.

U bazi Poveznica se otvara u novom prozorue-INSOLV omogućeno je pretraživanje podataka o postupku zbog insolventnosti prema:

 • referentnom broju,
 • dužniku (imenu i prezimenu ili nazivu, identifikacijskom broju, adresi, datumu rođenja)

Povijest slovenskog stečajnog registra

Podaci u registru dostupni su od 1. listopada 2008. Prije toga neke informacije, npr. javna obavijest o početku postupka zbog insolventnosti, objavljivale su se u Službenom listu.

Srodne poveznice

stečajni Poveznica se otvara u novom prozoruregistar


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 23/03/2018

Registri nesolventnosti - Slovačka

Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ova stranica sadržava kratki pregled slovačkog Registra insolventnosti.


Registri nesolventnosti

Što nudi slovački Registar insolventnosti?

Poveznica se otvara u novom prozoruSlovački Registar insolventnosti (Register úpadcov Slovenskej republiky) sadržava informacije o bankrotu i nalozima stečajne uprave, a održava ga slovačko Ministarstvo pravosuđa. No podaci sadržani u registru nisu javno dostupni jer je registar trenutačno u probnoj fazi.

Je li pristup slovačkom Registru insolventnosti besplatan?

Pristup registru i dohvaćanje informacija bit će besplatni.

Na koji se način pretražuje slovački Registar insolvenosti?

Poveznica se otvara u novom prozoruSlovački Registar insolventnosti i dalje je u razvoju.

Povijest Registra insolventnosti Slovačke Republike

Informacije iz Registra sežu do 31. srpnja 2009.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSlovački Registar insolventnosti


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 26/07/2017

Registri nesolventnosti - Engleska i Wales

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Na ovim ćete stranicama pronaći informacije o Registru nesolventnih osoba za Englesku i Wales.


Registri nesolventnosti

Koje usluge nudi Stečajna služba Engleske i Walesa?

Stečajna služba Engleske i Walesa zakonom je zadužena za vođenje registara nesolventnih osoba, stečajnih ograničenja i ograničenja u okviru otpisa dugova. Registar nesolventnih osoba zbir je tih registara te sadržava pojedinosti o:

 • stečajevima koji su u tijeku ili su zaključeni tijekom posljednja tri mjeseca,
 • nalozima za otpis dugova koji su u tijeku ili su zaključeni tijekom posljednja tri mjeseca,
 • trenutačnim pojedinačnim dobrovoljnim otplatama dugova i ubrzanim dobrovoljnim otplatama dugova, uključujući one koje su zaključene tijekom posljednja tri mjeseca,
 • trenutačnim nalozima za produljenje ili izjavama o produljenju stečajnih ograničenja i privremenim nalozima za produljenje stečajnih ograničenja,
 • trenutačnim nalozima za produljenje ili izjavama o produljenju ograničenja u okviru otpisa dugova i privremenim nalozima za produljenje ograničenja u okviru otpisa dugova.

Je li pristup Registru nesolventnih osoba Engleske i Walesa besplatan?

Da, pristup registru je besplatan.

Pretraživanje Registra nesolventnih osoba Engleske i Walesa

Registar je dostupan na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Stečajne službe, a pristupiti mu možete u odjeljku „Potražite osobu” (Find someone). Klikom na poveznicu Poveznica se otvara u novom prozoruRegistra nesolventnih osoba možete ga pretraživati po imenu osobe ili poslovnom nazivu.

Povijest Stečajne službe Engleske i Walesa

Stečajna služba izvršna je agencija Ministarstva poduzetništva, inovacija i vještina te putem službenih stečajnih upravitelja obavlja sljedeće dužnosti:

 • upravlja poslovanjem stečajnih dužnika, pojedinaca koji podliježu nalozima za otpis dugova i društava u sudskom postupku likvidacije te istražuje njihovo poslovanje i utvrđuje razloge nesolventnosti,
 • preuzima ulogu povjerenika/stečajnog upravitelja u slučajevima u kojima nije imenovan stečajni upravitelj iz privatnog sektora,
 • preuzima ulogu opunomoćenika i nadzornika u ubrzanim pojedinačnim postupcima dobrovoljne otplate dugova.

Služba također obavlja sljedeće dužnosti:

 • podnosi izvješća o kršenjima uvjeta stečaja stečajnih dužnika i osoba koje podliježu nalogu za otpis dugova te direktora,
 • obavlja razrješenje dužnosti nesposobnih direktora u svim slučajevima poslovnog neuspjeha,
 • obrađuje stečajne naloge i izjave te naloge i izjave za otpust dugova,
 • izdaje ovlaštenja i regulira profesionalnu djelatnost u području nelikvidnosti,
 • vrši procjenu i isplatu otpremnine u skladu sa zakonskim propisima kada je poslodavac pravno nesolventan,
 • pruža računovodstvene i investicijske usluge u okviru stečajnih i likvidacijskih fondova za nekretnine,
 • provodi povjerljive istrage za utvrđivanje činjenica o poduzećima kada je to u javnom interesu,
 • savjetuje ministre te državna ministarstva i agencije o nesolventnosti, višku radne snage i ostalim povezanim pitanjima,
 • javnosti pruža informacije o nesolventnosti, višku radne snage i istražnim pitanjima na svojem web-mjestu te putem publikacija i infotelefona o nesolventnosti.

Izjava o odricanju od odgovornosti Registra nesolventnih osoba za Englesku i Wales

U tekstu izjave o odricanju od odgovornosti na web-mjestu navodi se:

„Unatoč svim mjerama koje su poduzete u cilju pružanja točnih podataka, povremeno mogu nastati pogreške. Ako pronađete podatke za koje se čini da su netočni ili nepotpuni, molimo vas da nas o tome obavijestite putem poveznica za povratne informacije dostupnih na ovom web-mjestu kako bismo mogli istražiti problem i prema potrebi ispraviti bazu podataka.

Stečajna služba ne preuzima odgovornost ni za kakve pogreške ili propuste koji su nastali uslijed nemara ili na drugi način. Napominjemo da Stečajna služba i službeni stečajni upravitelji ne pružaju pravne ni financijske savjete. Takve savjete valja zatražiti od ureda za savjetovanje građana, odvjetnika, ovlaštenog stečajnog upravitelja, uglednog financijskog savjetnika ili centra za savjetovanje.

Registar nesolventnih osoba javno je dostupan, a Stečajna služba ne podržava nikakvu uporabu podataka iz registra od trećih strana, niti u vezi s time daje bilo kakve izjave.”

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruStečajna služba

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar nesolventnih osoba


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 04/12/2015

Registri nesolventnosti - Sjeverna Irska

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ova stranica sadržava informacije o stečajnom registru u Sjevernoj Irskoj.


Registri nesolventnosti

Što sadržava stečajni registar u Sjevernoj Irskoj?

U Sjevernoj Irskoj ne postoji jedinstveni stečajni registar. Sudska služba Sjeverne Irske (The Northern Ireland Court and Tribunals Service) sadržava informacije o osobama koje su proglasile stečaj u posljednjih deset godina. Te informacije nalaze se u elektroničkoj bazi podataka koja je dostupna javnosti uz plaćanje naknade. Više informacija o tom instrumentu elektroničkog pretraživanja stečajnih postupaka može se pronaći na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruSudske službe Sjeverne Irske.

Stečajna služba Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva za poduzeća, trgovinu i investicije (Online DETI) bavi se pitanjima stečaja.

Svrha i uloga Stečajne službe je:

 • upravljati i istraživati stečajeve i poduzeća u prisilnoj likvidaciji
 • utvrditi razloge stečaja
 • baviti se diskvalifikacijom direktora u svim korporativnim stečajevima
 • riješiti prevare u upravljanju poduzećima u stečaju
 • regulirati postupke stečajnog upravitelja
 • upravljati računom pravnih osoba u stečaju
 • oblikovati stečajno zakonodavstvo i politiku za Sjevernu Irsku

Online DETI u vlasništvu je Ministarstva za poduzeća, trgovinu i investicije koji ga i održava.

Je li pristup Online DETI-ju Sjeverne Irske besplatan?

Da, pristup je besplatan.

Kako pretraživati mrežni DETI Sjeverne Irske?

Stečajna služba trenutačno ažurira registre sa sljedećim podacima: pojedinačnim dobrovoljnim dogovorima (Individual Voluntary Arrangements, IVA), i ubrzanim dobrovoljnim dogovorima (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), Restriktivni nalozi za bankrot ili tvrtke (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), nalozima o otpisu dugova (Debt Relief Orders, DRO) i restriktivnim nalozima o otpisu dugova ili tvrtki (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO / DRRU)

Možete pretražiti Poveznica se otvara u novom prozoruregistre IVA, DRO, DRRO i DRRU za pojedinačne osobe na internetu.

Dodatne informacije o Stečajnim registrima možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruOnline DETINI

Poveznica se otvara u novom prozoruSudska služba Sjeverne Irske


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 14/08/2017

Registri nesolventnosti - Škotska

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.

Na ovim ćete stranicama pronaći informacije o Registru nesolventnosti Škotske.


Registri nesolventnosti

Koji su podaci dostupni u Registru nesolventnosti Škotske?

Web-mjesto agencije za stečajno upravljanje Poveznica se otvara u novom prozoruAccountant in Bankruptcy sadržava smjernice i materijale o nesolventnosti u Škotskoj. Ono nudi:

 • pristup zakonodavstvu
 • poveznicu na Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar nesolventnostikoji sadržava pojedinosti o sljedećem:
  • stečajevima
  • ograničenjima u slučaju stečaja
  • fiducijarnim sporazumima (protected trust deeds)
  • likvidacijama i prinudnim upravama poduzeća u Škotskoj (uključujući solventne likvidacije).

Registrom nesolventnosti Škotske nisu obuhvaćene pojedinosti o upravama poduzeća.

Web-mjesto Poveznica se otvara u novom prozoruMoney Scotland nudi vam savjete o novcu i dugovima, materijale za licencirane financijske savjetnike, informacije o programu za otplatu dugova (zakonski program za upravljanje otplatama tijekom razumnog razdoblja uz zaštitu od postupanja vjerovnika).

Registar nesolventnosti Škotske u vlasništvu je agencije za stečajno upravljanje Accountant in Bankruptcy koja također njime upravlja.

Registar DAS (Registar programa za otplatu dugova) Škotske

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar DAS za Škotsku sadržava informacije o odobrenim programima za otplatu dugova i onima koji još nisu odobreni. Registrom DAS upravlja Civic u ime organizacije Money Scotland.

Je li pristup Registru nesolventnosti Škotske besplatan?

Pristup Registru nesolventnosti Škotske je besplatan. Dostupno je i komercijalno svakodnevno preuzimanje podataka. Za više informacija obratite se na adresu: Poveznica se otvara u novom prozoruroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je li pristup Registru DAS Škotske besplatan?

Pristup Registru DAS je besplatan.

Način pretraživanja Registra nesolventnosti Škotske

Registar nesolventnosti Škotske dostupan je na internetu. Potrebno je Poveznica se otvara u novom prozoruregistrirati se kao korisnik.

Način pretraživanja Registra DAS

Registar DAS dostupan je na internetu. Potrebno je Poveznica se otvara u novom prozoruregistrirati se kao korisnik.

Povijest Registra nesolventnosti Škotske

Pretraživanjem Registra nesolventnosti dobit ćete pojedinosti o svim aktualnim stečajevima, kao i onima koji su riješeni u protekle dvije godine. Kada je riječ o fiducijarnim sporazumima, pretragom Registra prikazat će se pojedinosti o aktualnim slučajevima te onima koji su riješeni u protekloj godini. Jednako tako, pretraživanjem prinudnih uprava ili likvidacija dobit ćete pojedinosti o aktualnim slučajevima te onima koji su riješeni u protekloj godini.

Povijest Registra DAS

Web-mjesto Registra DAS sadržava podatke o odobrenim programima za otplatu dugova te onima koji još nisu odobreni.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruAccountant in Bankruptcy, Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar nesolventnosti, Poveznica se otvara u novom prozoruMoney Scotland DAS (shema otplate dugova), Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotski Registar, Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar DAS Register (registracija korisnika)


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 15/08/2019