Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri plačilne nesposobnosti - Romunija

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

 

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Ta del vsebuje pregled Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki je del romunskega registra plačilne nesposobnosti in ga je ustanovilo Ministrstvo za pravosodje – Nacionalni urad poslovnega registra


Registri plačilne nesposobnosti

Kateri podatki so v romunskem registru plačilne nesposobnosti?

Postopki zaradi plačilne nesposobnosti v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuV Biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN), ki ga objavlja Nacionalni urad poslovnega registra, so evidentirani sodni pozivi, sporočila, obvestila o razglasitvi, obvestila o procesnih aktih, ki so jih izdala sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji v okviru postopkov zaradi plačilne nesposobnosti v skladu z Zakonom št. 85/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Splošni postopki zaradi plačilne nesposobnosti se nanašajo na:

1. trgovce:

 • trgovska podjetja,
 • zadružna podjetja,
 • gospodarska interesna združenja,

2. zadruge,

3. kmetijske družbe,

4. druge zasebne pravne osebe, ki opravljajo gospodarske dejavnosti.

Poenostavljeni postopki zaradi plačilne nesposobnosti se nanašajo na:

1. trgovce,

 • pooblaščene fizične osebe,
 • samostojne podjetnike in družinska podjetja,

2. vse trgovce in pravne osebe, ki izpolnjujejo več posebnih pogojev, namreč:

 • nimajo nobenih obratnih sredstev,
 • ni mogoče najti njihovih ustanovitvenih ali računovodskih izkazov,
 • ni mogoče najti njihovega poslovodje,
 • njihov registrirani sedež ne obstaja več ali ni več enak, kot je navedeno v poslovnem registru, oziroma niso predložili dokumentov, ki se zahtevajo po zakonu,
 • so prenehali obstajati pred izdajo sodnega poziva ali
 • so izrazili namen za začetek prostovoljne likvidacije.

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

Katere informacije vsebuje?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti vsebuje vse procesne listine, ki so jih izdala sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji od začetka postopka zaradi plačilne nesposobnosti, in sicer:

 • vabila na sojenje,
 • odločbe sodišč,
 • uradna obvestila,
 • sodni pozivi,
 • sodne odločbe,
 • druga procesna dejanja, določena z zakonom (poročila, ki jih je izdal sodni upravitelj/likvidator, sodni načrti reorganizacije, obvestila).

Kako je urejena spletna stran Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti omogoča dostop do:

 • brezplačnih informacij,
 • informacij o strukturi Nacionalnega urada poslovnega registra, direktorata za Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti,
 • posebne zakonodaje, obrazcev in procesnih aktov.

Spletišče Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN) vsebuje naslednje oddelke:

 • informacije o ustanovitvi BPPN,
 • zakonske določbe,
 • organizacijska struktura Nacionalnega urada poslovnega registra, uradov poslovnih registrov pri nacionalnih sodiščih, in BPPN,
 • pravni slovar (o plačilni nesposobnosti),
 • statistični podatki BPPN,
 • medinstitucionalni odnosi,
 • kontaktne informacije.

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN) je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuPortalu e-storitev Nacionalnega urada poslovnega registra, v oddelku za BPPN, in ima naslednje dele:

1. Storitve BPPN:

 • „elektronski Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ (dostop s plačilom pristojbine),
 • „povzetek vprašanj BPPN“ (brezplačne informacije),
 • „imena oseb, objavljenih v BPPN“ (brezplačne informacije);

2. BPPN obrazci za objavo:

 • spletni obrazci za objavo v BPPN,
 • obrazci za BPPN, ki niso na spletu;

3. BPPN obrazci za pridobitev informacije:

 • spletni obrazci za pridobitev informacij BPPN,
 • obrazci za informacije BPPN, ki niso na spletu;

4. statistični podatki.

Ali je dostop do romunskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je objavljen v elektronski obliki. Prek spleta je na voljo na povezavi:

Dostop do storitev, ki jih ponuja BPPN, je različen:

 • uporabniki lahko brezplačno in brez registracije dostopajo prek uradnega spletišča BPPN,
 • za dostop do portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra se mora uporabnik registrirati,
 • dostop do spletnega BPPN je možen, če se uporabnik registrira in plača vpisnino,
 • dostop do „povzetka posameznih zadev BPPN“ in „imen oseb, objavljenih v BPPN“ je brezplačen in se zanj zahteva le registracija uporabnika.

Iskanje po romunskem registru plačilne nesposobnosti

Po „spletnem Biltenu postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ je mogoče iskati po številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni identifikacijski številki, številki registracije v poslovnem registru, referenčni številki posamezne zadeve in obdobju objave zadeve. S plačilom vpisnine je mogoč dostop do objavljenih zadev BPPN, ki vsebujejo celotno besedilo procesnih aktov.

„Povzetek posamezne zadeve BPPN“ je mogoče iskati po številki zadeve in datumu izdaje. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • vrsta procesnega dokumenta objavljenega v Biltenu (namreč: sodni pozivi, sklep o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, obvestila o začetku postopka zaradi plačilne nesposobnosti, vabilo na sestanek upnikov, poročilo o dejavnostih, načrt reorganizacije, sklep o začetku stečajnega postopka, obvestilo o začetku stečajnega postopka, načrt distribucije, končno poročilo, sklep o zaključku postopka zaradi plačilne nesposobnosti itd.),
 • imena oseb, navedenih v procesnih dokumentih,
 • okrožje, v katerem je podjetje registrirano,
 • davčna številka,
 • številka vpisa v register.

Osebe, objavljene v BPPN, je mogoče iskati po številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni številki, številki vpisa v poslovni register, referenčni številki spisa sodne zadeve ali po obdobju objave v registru plačilne nesposobnosti. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • ime,
 • davčna številka,
 • številka vpisa v register oseb, navedenih v procesnih dokumentih,
 • okrožje, v katerem je podjetje registrirano,
 • številka zadeve o plačilni nesposobnosti in ime sodišča, ki odloča o zadevi,
 • številka Biltena, v katerem so procesni dokumenti o zadevnih osebah,
 • vrsta postopka,
 • prvi sklep o uvedbi postopka, kjer je primerno.

Zgodovina romunskega registra plačilne nesposobnosti

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je bil ustanovljen leta 2006 po Zakonu št. 86/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti.

Glavni cilj romunskega Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je nenehno optimiziranje elektronskega sistema sodnih pozivov, obvestil, pozivov in vročitev objavljenih postopkovnih dokumentov.

Prednosti romunskega registra plačilne nesposobnosti

Objava Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti ima očitne prednosti:

 • pospešuje postopek zaradi plačilne nesposobnosti in poenostavlja objave sodnih pozivov, vabil, uradnih obvestil in komunikacij o procesnih dokumentih s strani sodišč in sodnih upraviteljev/likvidatorjev, in s tem ustanavlja elektronski postopek za takšne zadeve,
 • poenoti in standardizira procesne dokumente, ki so jih izdala sodišča in sodni skrbniki zapuščine/likvidatorji,
 • prispeva k razvoju državne pravne zbirke podatkov o procesnih dokumentih, ki jih izdajajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji (tj. sodnih pozivov, komunikacij, sodb, vabil, uradnih obvestil, poročil, načrtov reorganizacije),
 • olajšuje hitro registracijo v poslovni register/druge registre glede obvestil, ki se zahtevajo po Zakonu št. 85/2006 o postopkih zaradi plačilne nesposobnosti,
 • zainteresiranim osebam nudi dostop do procesnih dokumentov, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega Biltena plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuPortal e-storitev romunskega nacionalnega urada poslovnega registra


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/01/2017