Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Österrike

Det här avsnittet ger en kort introduktion till Österrikes konkursregister.


Konkursregister

Vad innehåller Österrikes konkursregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes konkursregister sorterar under Österrikes federala justitieministerium. Det innehåller information om inledande av konkurser och andra viktiga steg i konkursförfarandet.

Österrikes konkursregister görs tillgängligt via webbplatsen Ediktsdatei (databas med bl.a. kungörelser på insolvensrättens område).

Är tillgången till Österrikes konkursregister kostnadsfri?

Ja.

Hur man söker i Österrikes konkursregister

Närmare information om konkurser finner du via justitieministeriets portal (dock endast på tyska), under rubriken Länken öppnas i ett nytt fönsterEdiktsdatei.

Konkursregistrets historia i Österrike

Österrikes konkursregister har funnits sedan 1999.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättssystemets uppbyggnad – Österrike


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 15/06/2018