Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Österrike

Det här avsnittet ger en kort introduktion till Österrikes konkursregister.


Konkursregister

Vad innehåller Österrikes konkursregister?

Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes konkursregister sorterar under Österrikes federala justitieministerium. Det innehåller information om inledande av konkurser och andra viktiga steg i konkursförfarandet.

Österrikes konkursregister görs tillgängligt via webbplatsen Ediktsdatei (databas med bl.a. kungörelser på insolvensrättens område).

Är tillgången till Österrikes konkursregister kostnadsfri?

Ja.

Hur man söker i Österrikes konkursregister

Närmare information om konkurser finner du via justitieministeriets portal (dock endast på tyska), under rubriken Länken öppnas i ett nytt fönsterEdiktsdatei.

Konkursregistrets historia i Österrike

Österrikes konkursregister har funnits sedan 1999.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterRättssystemets uppbyggnad – Österrike


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/08/2020