Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Belgie

Zde najdete informace o rejstřících týkajících se případů insolvence v Belgii.


Insolvenční rejstříky

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii neexistuje centrální vnitrostátní registr insolvenčních rejstříků. Existují však různé subjekty, které shromažďují informace o právnických a fyzických osobách.

  • Pokud jde o právnické osoby a podnikající fyzické osoby, existuje rejstřík Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), který obsahuje veškeré identifikační údaje týkající se právnických osob a podnikajících fyzických osob, jakož i jejich právní situace (zejména úpadku). Informace o právní situaci společností nejsou v současné době přístupné veřejnosti. Rozhodnutí ve věci úpadku a soudní reorganizace jsou však zveřejňovány v belgickém úředním věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Moniteur Belge, který je dostupný on-line.
  • Pokud jde o fyzické osoby, v Belgii existuje databáze, v níž je soustředěno určité množství informací o předlužených osobách, které se rozhodly zahájit proces oddlužení fyzických osob. Tuto databázi vytvořila belgická národní banka Banque Nationale de Belgique, není však veřejně přístupná.

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku v Belgii placenou službou?

Nikoli, přístup do databáze belgického úředního věstníku Moniteur belge je zdarma.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii?

V belgickém úředním věstníku Moniteur belge lze vyhledávat soudní rozhodnutí o úpadku nebo soudní reorganizaci.

Období, na které se vztahují insolvenční rejstříky v Belgii

V belgickém úředním věstníku Moniteur belge jsou k dispozici informace o společnostech od 1. ledna 1983 s odkazem na informace zveřejněné po 1. červnu 1997.

V tomto věstníku jsou k dispozici rovněž informace o sdruženích zveřejněné po 1. červenci 2003.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba soudnictví (Service Public Fédéral Justice)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/02/2020