Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Belgie

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: francouzštinanizozemština

Zde najdete informace o insolvenčních rejstřících v Belgii.


Insolvenční rejstříky

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii neexistují veřejné insolvenční rejstříky.

  • Co se týče podniků, je rejstříkem, který eviduje všechny identifikační údaje o podnicích a jejich právní situaci (zejména informace o úpadku) Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Soudní rozhodnutí o úpadku a vyrovnání se zveřejňují ve věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Moniteur Belge, který je dostupný on-line.
  • Co se týče fyzických osob, v Belgii existuje databáze, která shromažďuje informace o zadlužených osobách, jež se rozhodly zahájit úpadkové řízení. Tato databáze byla zřízena při Belgické národní bance, není však veřejná.

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku v Belgii placenou službou?

Nikoli, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii?

Můžete vyhledávat soudní rozhodnutí o úpadku nebo o vyrovnání ve věstníku Moniteur Belge.

Období, které zahrnují insolvenční rejstříky v Belgii

Informace o podnicích jsou k dispozici od 1. ledna 1983 s odkazem na zveřejněné údaje po 1. červnu 1997.

K dispozici jsou rovněž zveřejněné údaje o sdruženích po 1. červenci 2003.

Související odkazy

Federální veřejná služba Soudnictví


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/01/2017