Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Belgie

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: nizozemština

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Zde najdete informace o insolvenčních rejstřících v Belgii.


Insolvenční rejstříky

Jaké insolvenční rejstříky existují v Belgii?

V Belgii neexistují veřejné insolvenční rejstříky.

  • Co se týče podniků, je rejstříkem, který eviduje všechny identifikační údaje o podnicích a jejich právní situaci (zejména informace o úpadku) Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Soudní rozhodnutí o úpadku a vyrovnání se zveřejňují ve věstníku Odkaz se otevře v novém okně.Moniteur Belge, který je dostupný on-line.
  • Co se týče fyzických osob, v Belgii existuje databáze, která shromažďuje informace o zadlužených osobách, jež se rozhodly zahájit úpadkové řízení. Tato databáze byla zřízena při Belgické národní bance, není však veřejná.

Je nahlížení do insolvenčního rejstříku v Belgii placenou službou?

Nikoli, přístup do databáze je zdarma.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku v Belgii?

Můžete vyhledávat soudní rozhodnutí o úpadku nebo o vyrovnání ve věstníku Moniteur Belge.

Období, které zahrnují insolvenční rejstříky v Belgii

Informace o podnicích jsou k dispozici od 1. ledna 1983 s odkazem na zveřejněné údaje po 1. červnu 1997.

K dispozici jsou rovněž zveřejněné údaje o sdruženích po 1. červenci 2003.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Federální veřejná služba Soudnictví


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 18/01/2017