Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Belgien

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: fransknederlandsk er allerede oversat.

Dette afsnit indeholder oplysninger om insolvensregistre i Belgien.


Insolvensregistre

Hvad indeholder belgiske insolvensregistre?

Der findes ikke offentlige insolvensregistre i Belgien.

  • For virksomheder findes der Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), et register med alle identifikationsoplysninger om virksomhederne samt deres juridiske situation (såsom konkurser). Afgørelser om konkurser og tvangsakkorder offentliggøres imidlertid også i Link åbner i nyt vinduehttp://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 18/01/2017