Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Beļģija

Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: frančunīderlandiešu.

Šajā iedaļā sniegta  informācija par reģistriem, kas saistīti ar maksātnespējas gadījumiem, Beļģijā.


Maksātnespējas reģistri

Kāda ir situācija saistībā ar maksātnespējas reģistriem Beļģijā?

Beļģijā nav publisku maksātnespējas reģistru.

  • Attiecībā uz uzņēmumiem Beļģijas uzņēmumu datubāze (BCE) ir reģistrs, kurā sniegti visi identifikācijas dati par uzņēmumiem un to juridisko situāciju (jo īpaši saistībā ar bankrotu). Spriedumus par bankrotu un tiesā apstiprinātu vienošanos ar kreditoriem tomēr publicē Saite atveras jaunā logāBeļģijas oficiālajā laikrakstā, kas ir pieejams tiešsaistē.
  • Attiecībā uz privātpersonām Beļģijā pastāv datubāze, kurā tiek centralizēti apkopota noteikta informācija par parādos nonākušām personām, kuras ir izvēlējušās ierosināt kolektīvo parādsaistību kārtošanas procedūru. Šī datubāze ir izveidota Beļģijas Valsts bankas pārziņā, bet tā nav pieejama publiski.

Vai par piekļuvi Beļģijas maksātnespējas reģistriem ir jāmaksā?

Nē, par piekļuvi datubāzei nav jāmaksā.

Kā veikt meklējumus Beļģijas maksātnespējas reģistrā?

Jūs varat veikt meklēšanu Beļģijas oficiālajā laikrakstā publicētajos spriedumos par bankrotu vai par tiesā apstiprinātu vienošanos ar kreditoriem.

Beļģijas maksātnespējas reģistru vēsture

Atsauces par uzņēmumiem ir pieejamas no 1983. gada 1. janvāra ar saiti uz publikācijām, kas izdotas no 1997. gada 1. jūnija.

Ir pieejamas arī no 2003. gada 1. jūlija izdotās apvienību publikācijas.

Saites

Saite atveras jaunā logāFederālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 18/01/2017