Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Belgia

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuskiniderlandzki

W niniejszej sekcji znajdują się informacje dotyczące rejestrów odnoszących się do przypadków niewypłacalności w Belgii.


Rejestry upadłości

Jakie rejestry dotyczące niewypłacalności istnieją w Belgii?

W Belgii nie ma publicznych rejestrów dłużników niewypłacalnych.

  • W odniesieniu do przedsiębiorstw belgijska baza danych identyfikacyjnych przedsiębiorstw (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) jest rejestrem, który zawiera wszystkie dane identyfikacyjne dotyczące przedsiębiorstw i ich sytuacji prawnej (w szczególności upadłości). Wyroki w sprawie upadłości i w sprawie układów z wierzycielami są natomiast publikowane w belgijskim dzienniku urzędowym Link otworzy się w nowym oknieMoniteur Belge dostępnym on-line.
  • W odniesieniu do osób fizycznych w Belgii istnieje centralna baza danych, w której gromadzi się pewną liczbę informacji dotyczących osób nadmiernie zadłużonych, które postanowiły rozpocząć procedurę zbiorowego uregulowania długów. Ta baza danych powstała przy Banque Nationale de Belgique (Narodowym Banku Belgijskim), ale nie jest publicznie dostępna.

Czy wgląd do rejestrów dłużników niewypłacalnych w Belgii jest płatny?

Nie, dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

W jaki sposób prowadzi się wyszukiwania w rejestrze dotyczącym niewypłacalności w Belgii?

Wyroki w sprawie upadłości i w sprawie układów z wierzycielami można wyszukiwać w Moniteur Belge.

Okres objęty rejestrami dłużników niewypłacalnych w Belgii

Dane przedsiębiorstw są dostępne od dnia 1 stycznia 1983 r. z odesłaniem do publikacji wydanych po dniu 1 czerwca 1997 r.

Dostępne są również publikacje dotyczące stowarzyszeń wydane po dniu 1 lipca 2003 r.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice (Link otworzy się w nowym oknieFederalna Służba Wymiaru Sprawiedliwości)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2017