Μητρώα αφερεγγυότητας - Βέλγιο

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: nizozemski već su prevedeni.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι ισχύει όσον αφορά τα μητρώα αφερεγγυότητας στο Βέλγιο;

Στο Βέλγιο δεν υπάρχουν δημόσια μητρώα αφερεγγυότητας.

  • Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η Tράπεζα δεδομένων επιχειρήσεων (Banque-Carrefour des Entreprises - BCE) είναι ένα μητρώο το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης των επιχειρήσεων, καθώς και τη νομική τους κατάσταση (μεταξύ άλλων και την πτώχευση). Οι αποφάσεις για την κήρυξη πτώχευσης και οι δικαστικοί πτωχευτικοί συμβιβασμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη εφημερίδα (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMoniteur Belge), που είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά.
  • Όσον αφορά τους ιδιώτες, στο Βέλγιο υπάρχει βάση δεδομένων που καταγράφει συγκεντρωτικά ορισμένες πληροφορίες σχετικές με τα υπερχρεωμένα πρόσωπα που επέλεξαν να κινήσουν διαδικασία συλλογικής ρύθμισης χρεών. Αυτή η τράπεζα δεδομένων έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, αλλά δεν είναι δημόσια.

Η πρόσβαση στα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας επιτρέπεται επί πληρωμή;

Όχι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων δεν υπόκειται σε τέλος.

Μέθοδος αναζήτησης σε ένα βελγικό μητρώο αφερεγγυότητας

Μπορεί κανείς να αναζητήσει τις αποφάσεις που κηρύσσουν πτώχευση ή που επικυρώνουν δικαστικό συμβιβασμό στο Moniteur Belge.

Περίοδος την οποία καλύπτουν τα βελγικά μητρώα αφερεγγυότητας

Δημοσιεύονται στοιχεία για τις επιχειρήσεις από τη 1η Ιανουαρίου 1983 με σύνδεσμο προς τις δημοσιεύσεις που έγιναν μετά την 1η Ιουνίου 1997.

Διατίθενται επίσης οι δημοσιεύσεις σχετικά με σωματεία που είναι μεταγενέστερες της 1ης Ιουλίου 2003.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2017