Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Belgicko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinačeštinanemčinaangličtinaholandčinaportugalčinaslovinčina.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Táto časť obsahuje informácie o registroch prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku.


Konkurzné registre

Ako je to s registrami prípadov platobnej neschopnosti v Belgicku?

V Belgicku nie sú konkurzné registre verejné.

  • Pokiaľ ide o podniky, Banque-Carrefour des Entreprises (Belgický obchodný register, BCE) je register obsahujúci všetky identifikačné údaje podnikov, ako aj ich právnu situáciu (a predovšetkým konkurzné konanie). Súdne rozhodnutia o konkurze a o súdnej správe sa uverejňujú v belgickom úradnom vestníku Odkaz sa zobrazí v novom okneMoniteur Belge, ktorý je dostupný on-line.
  • Pokiaľ ide o súkromné osoby, v Belgicku existuje databáza, ktorá sústreďuje určité informácie o nadmerne zadĺžených osobách, ktoré sa rozhodli podať návrh na konanie o kolektívnom urovnaní dlhov. Túto databázu spravuje Národná banka Belgicka (Banque Nationale de Belgique), ale nie je verejná.

Je prístup do belgického konkurzného registra bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadávať v belgickom konkurznom registri?

V belgickom štátnom vestníku Moniteur Belge možno vyhľadávať rozhodnutia o konkurze alebo o súdnej správe.

Obdobie, ktoré konkurzné registre v Belgicku pokrývajú

V registroch sú dostupné údaje o podnikoch od 1. januára 1983 s odkazom na informácie uverejnené po 1. júne 1997.

Okrem toho sú k dispozícii údaje o združeniach uverejnené po 1. júli 2003.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 18/01/2017