Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Belgien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till franskanederländska är dock redan färdig.

Här finns information om konkursregister i Belgien.


Konkursregister

Vad finns det för konkursregister i Belgien?

Det finns inga offentliga konkursregister i Belgien.

  • När det gäller företag finns handelsregistret Banque-Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van Ondernemingen som innehåller alla identifieringsuppgifter om landets företag, liksom deras rättsliga status (bland annat eventuell konkurs). Konkursbeslut och insolvensförfaranden offentliggörs dock i den officiella tidningen Länken öppnas i ett nytt fönsterMoniteur Belge/Belgisch Staatsblad, som finns på Internet.
  • När det gäller enskilda personer finns det i Belgien en databas som innehåller en del information om djupt skuldsatta personer som valt att delta i skuldsanering. Denna databas finns hos den belgiska nationalbanken, men är inte offentlig.

Är tillgången till konkursregistret i Belgien kostnadsfri?

Ja. Det kostar ingenting att söka i handelsregistret.

Hur söker man i konkursregistret i Belgien?

Du kan söka efter beslut om konkurs eller insolvensförfarande i Moniteur Belge/Belgische Staatsblad.

Konkursregistrets historia i Belgien

Referenser till företagen finns tillgängliga sedan den 1 januari 1983 med länkar till publikationer efter den 1 juni 1997.

Sedan den 1 juli 2003 offentliggörs också uppgifter om föreningar.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriet


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/01/2017